Од 1. јуна 2017. године Галерија Матице српске је отворена за публику
са три нове изложбе и сталном поставком!

Изложбе

Догађаји

Едукативни програми

Конзервација-рестаурација

Стална поставка

Музејска продавница

У фокусу

Галеријске вести

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно