ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Откуп уметничких дела - Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. II/6 2013

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА бр. II/6 2013
ИСПРАВКА ОБАВЕШТЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА бр. II/6 2013
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. II/6 2013
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА бр. II/6 2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. II/6 2013

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно