ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Откуп уметничких дела - Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. 4503-91/2014

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОТКУП УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА бр. 4503-91/2014
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 4503-91/2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. 4503-91/2014

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно