ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опрема за културу ЈН бр. 4503-94/2014

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА бр. 4503-94/2014
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 4503-94/2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - МЕМОРАНДУМ ЈН бр. 4503-94/2014
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН бр. 4503-94/2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊЕУ РОКА ЈН бр. 4503-94/2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. 4503-94/2014

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно