ГАЛЕРИЈА МАТИЦЕ СРПСКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ЗА НАГРАДУ „ЖИВА“

Галерију Матице српске су у суботу, 6. септембра 2014. године посетили музејски стручњаци ‒ судије за међународну награду „ЖИВА“ коју додељује Форум словенских култура. Чланови жирија за награду „ЖИВА“ Андреја Рихтер, директорица Форума словенских култура (Словенија) и Биљана Брајовић, директорица ЈУ „Музеји и галерије Будве“ (Црна Гора) су оцењивале Галерију Матице српске која је и узбору за награду уз још тринаест музеја са подручја Југоисточне Европе. 
Чланице жирија су дочекали и Галерију Матице српске представили мр Тијана Палковљевић Бугарски, управница Галерије, Снежана Мишић, МА, начелник Одељења за програме и презентацију, мр Данило Вуксановић, шеф Сектора заштите и Јелена Огњановић, кустос за едукацију.
За додељивање награде „ЖИВА“ за најбољи музеј Југоисточне Европе оцењује се иновативност у поставкама, колекција, изложбене активности, рад са децом и младима и отвореност ка публици, инклузија, функционисање музеја у целини као и сваког одељења у музеју, а све то у складу са условима рада институције и у складу са бројем запослених, расположивим буџетом, планом и програмом.
Награда „ЖИВА“ је установљена на иницијативу стручњака Форума словенских култура 2012. године. Словенска богиња Жива представља принцип живота, младости, лепоте, благости, виталности и плодности. Ово су, такође, и атрибути који би требало да описују словенско наслеђе. Са наградом се жели препознати изврсност у сектору покретне и непокретне културне баштине посебног региона у Европи, промовисати најбоље праксе културног наслеђа, подстицати размена знања и искуства, као и нових примера иницијативе.
Жири за награду „ЖИВА“ чине стручњаци из Европске музејске академије (ЕМА) и Форума словенских култура: Нина Здравич (Словенија), Масимо Негри (Италија), Симонида Миљковић (Македонија), Ирина Дуксина (Русија), Павел Доуша (Чешка), Сарита Вујковић (Босна и Херцеговина), Ненад Радић (Србија) и Биљана Брајовић (Црна Гора).
Форум словенских култура је међународна организација основана 2004. године са циљем очувања и развоја културних вредности, традиција и културних садржаја на простору земаља у којима се говори словенским језицима. Међу земљама чланицама су: Бугарска, Босна и Херцеговина, Белорусија, Хрватска, Македонија, Русија, Словенија, Србија, Украјина, Црна Гора, Чешка, Пољска и Словачка.
Форум словенских култура промовише сарадњу између ових земаља у области културе, образовања и науке, развија културну размену, организује сусрете и дефинише зајендичке пројекте. Седиште Форума је у Љубљани (Словенија).
Мисија Форума словенских култура је повезивање словенског културног миљеа, промовисање словенске културе, науке и уметности и њихова реализација у савременом глобалном друштвеном контексту.

Форум тежи да постане референтна глобална платформа интелектуалног дијалога међу словенским културама и центар словенске уметности и науке. Јаким партнерством са међународним организацијама, националним иницијативама и економијом, Форум подржава и развија иновативност и креативност словенских културних подручја, оснажује заједничке културне пројекте, мобилност уметника и професионалаца.

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно