ИЗЛОЖБА DATES 1‒ РАДЕНКO МИЛАК И РОМАН УРАЊЕК ЦИКЛУС „ТРАДИЦИЈА И САВРЕМЕНО СТВАРАЛАШТВО“ 5. СЕПТЕМБАР – 26. ОКТОБАР 2015. ГОДИНЕ

У суботу, 5. септембра 2015. године у 20.00 сати у Галерији Матице српске биће отворена гостујућа изложба Музеја савремене умјетности Републике Српске из Бања Луке DATES 1 ‒ аутора Раденка Милака и Романа Урањека, у оквиру циклуса „Традиција и савремено стваралштво“. 
Пројекат Dates, започет 2015 године, је специфичан дијалог двојице уметника млађе генерације, који карактеришу различите позиције уметничког и животног окружења. Милак и Урањек спајајући свој уметнички сензибилитет повезали су нову младу уметничку сцену која настаје на простору Републике Српске са етаблираним уметничким простором Словеније, нудећи нам универзалну естетику која се не бави локалним темама. 
Галерија Матице српске је прошле године покренула циклус „Традиција и савремено стваралаштво“ свесна да савремен музеј, без обзира које наслеђе баштини, мора бити у директном контакту са савременом уметничком праксом. Намера нам је да дела која чувамо и излажемо и идеје које ишчитавамо из прошлости буду инспирација за савремено стваралаштво у различитим медијима изражавања.

Ове године у оквиру циклуса представљамо гостујућу изложбу Музеја савремене умјетности Републике Српске под називом DATES 1. Пројекат Dates, започет 2015 године, је специфичан дијалог двојице уметника млађе генерације, који карактеришу различите позиције уметничког и животног окружења. Раденко Милак и Роман Урањек спајајући свој уметнички сензибилитет повезали су нову младу уметничку сцену која настаје на простору Републике Српске са етаблираним уметничким простором Словеније, нудећи нам универзалну естетику која се не бави локалним темама.

Ове уметнике везали су ранији самостални пројекти, размишљања о комплексности времена и простора, различита концептуална полазишта, која у основи проблематизују време, једини љуски ресурс који је ненадокнадив. Раденко Милак је у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године, 365 дана у години стварао аквареле, фокусирајући се на различите историјске догађаје XX и XXI века. Сваког дана, користећи сликарство као процес за настанак уметничког рада 365 ImagesofTime, Милак бира документарне фотографије као полазиште за сликање дневног акварелисаног монохромног записа, реалног објективног одговора на стварност и догађаје који су се догодили у прошлости. Са друге стране Роман Урањек у свом уметничком пројекту AtLeastOneCrossADayAfter 1.1.2002, ствара личну, веома субјективну збирку дневних записа у којима је крст доминантан мотив. Имајући потребу да свој уметнички идентитет гради паралелно са деловањем у групи IRWIN, Урањек је више од дванаест година стварао радове у којима је исказивао интимна размишљања, градећи особени симболички простор у коме су свакодневне реинтерпретације естетских, културних и политичких тежњи концептуална полазишта.

Гостовање изложбе DATES 1је наставак сарадње Галерије Матице српске и Музеја савремене умјетности Републике Српске на основу Споразума на размени изложби, едукативних програма за децу и примера добре праксе који су ове две музејске установе потписале прошле године у оквируМеморандума о сарадњи Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства просвјете и културе Републике Српске, који предвиђа редовну размену програма, пројеката и стручњака између националних установа културе.

Изложбу прати каталог који су ауторски потписали др Сарита Вујковић, кустос изложбе и директорица Музеја савремене умјетности Републике Српске и Тевж Логар, историчар уметности и кустос.

Након гостовања у Новом Саду, изложба ће бити представљена у Београду, Букурешту, Бањалуци, Сарајеву, Загребу, Љубљани и другим градовима.

Биографије уметника
Стручна тумачења

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно