ИЗЛОЖБА СРПСКЕ ИКОНЕ ИЗМЕЂУ ТРАДИЦИЈЕ И МОДЕРНОСТИ. ПАРАЛЕЛЕ / НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА УМБРИЈЕ У ПЕРУЂИ, ИТАЛИЈА GALLERIA NAZIONALE DELL’ UMBRIA PERUGIA, 23. 07. ‒ 25. 10. 2015.

У четвртак, 23. јула 2015. године у Националној Галерији Умбрије у Перуђи, у Италији, биће свечано отворена изложба Српске иконе између традиције и модерности. Паралеле / Icone serbe fra tradizione e modernità. Paralleli / Serbian Icons between Tradition and Modernity. Parallels.Изложба икона прве половине 18. века из колекције Галерије Матице српске из Новог Сада у Националној галерији Умбрије у Перуђи представља заокруживање идеје зачете још 2012. године о сарадњи италијанских и српских институција заштите културног наслеђа, канцеларија промоције и развоја територија, музеја, универзитета и других. Кроз ову изложбу наставља се истраживање паралела у уметничком изразу две културе, италијанске и српске, овај пут на примеру икона.

ΖΩgrafi

СРПСКЕИКОНЕИЗМЕЂУТРАДИЦИЈЕИМОДЕРНОСТИПАРАЛЕЛЕ
ICONE SERBE FRA TRADIZIONE E MODERNITÀ
SERBIAN ICONS BETWEEN TRADITION AND MODERNITY. PARALELS
Национална галерија Умбрије у Перуђи / Galleria Nazionale dell’ Umbria, Perugia,
23. 07. ‒ 25. 10. 2015.

На отварању изложбе ће говоритиЛуиза Монтевеки, Министарство културних добара, активности и туризма, Регионални секретар за Умбрију, Тијана Палковљевић Бугарски, управница Галерије Матице српске, Илијас Тасијас, координатор територијалног унтеррегионалног пакта Апенино Ћентрале, Фабио де Кирико, Министарство културних добара, активности и туризма, Генерална дирекција за савремену уметност и архитектуру, Марија Тереза Северини, секретар за туризам, културу и универзитет града Перуђе и Славиша Грујић, покрајински секретар за културу и јавно информисање Аутономне покрајине Војводине.

Актуелна иницијатива је посвећена култури 18. века и иконама из Србије са паралелама у Италији. Мултидисциплинарна истраживања историчара уметности, конзерватора, физичара, хемичара и других усмерена су на проучавање веза и утицаја између две културе кроз процес вредновања икона. Кроз студије икона из Галерије Матице српске и њихових паралела, у иконографском и техничком погледу, из колекције Националне галерије Умбрије у Перуђи,  даје се допринос бољем разумевању традиције и иновације у европској култури. На овај начин препознате вредности су везане са историјом заштите културног наслеђа у две земље, са разменом искустава у музејској презентацији и промоцијом територија.

На изложби Српске иконе између традиције и модерности. Паралеле/ Icone serbe fra tradizione e modernità. Paralleli / Serbian Icons between Tradition and Modernity. Parallels биће изложене 34 иконе из колекције Галерије Матице српске и 3 из колекције Националне Галерије Умбрије у Перуђи. Међу експонатима су две најстарије иконе из српске колекције Благовести, непознатог итало-грчког иконописца, са почетка 16. века, и италокритска икона Усекованиједесеткритскихмученика, сликана руком мајстора Виктора 1694. године. Иконе најбоље поствизантијске традиције илуструју почетну тачку трансформације српске религиозне уметности, док иконе италокритске школе  представљају пример прожимања поствизантијске традиције и западноевропских утицаја. 

Тежиште изложбе је на зографским иконама из прве половине 18. века, насталим у првим деценијама након Велике сеобе Срба 1690. године на територију тадашње Хабзбуршке монархије. У новим политичким и економским условима у којима се нашао српски народ, започео је преображај српске средњовековне културе на један посве неуобичајен начин који и у феноменолошком смислу чини преседан по интензивној и особеној сликарској продукцији у временском распону од свега педесет година.

Сликари зографи, међу којима су били и монаси, држали су се чврсто старије традиције и источноправославне иконографије, али се зографска икона издваја и разликује од старијег иконописа не само по ликовним особеностима, већ и по својој профаној намени. Као култни предмет зографска икона добија обележје симбола националног идентитета.

Подстакнути простором у којем излажемо и са жељом да потражимо паралеле српским иконама у колекцији Националне галерије Умбрије у Перуђи, заједно са италијанским колегама одабрали смо иконографске паралеле. Стога су икони Богородице Утешитељке из колекције Галерије Матице српске на изложби придружене три иконе из колекције Националне галерије Умбрије, које припадају типу Богородице Млекопитатељице.

Поред икона, изложбу употпуњавају филмови о културном наслеђу на територији Војводине и сталној поставци икона 16‒18. века Галерије Матице српске, кроз које ће италијанска публика моћи да се упозна са ширим контекстом у коме је ова уметност настала. Друштвени и историјски контекст у којем је зографско сликарство настало, историја колекције икона у Галерији Матице српске, као и конзерваторска историја и карактеристике изложених икона дате су у пратећем каталогу изложбе, са детаљним каталошким јединицама. Каталог је штампан двојезично, на италијанском и енглеском језику.

Пратећи програми изложбе намењени су разнородним групама публике. Дечји едукативни програм ће стручњаци Галерије Матице српске представити музејским педагозима Националне галерије Умбрије и реализовати га са групом деце. Научна испитивања пигмената ће допринети познавању уметничких материјала и техника зографских икона, као и ојачати везе и повећати видљивост научних тимова посвећених истраживањима културног наслеђа. Улога науке у заштити наслеђа ће бити представљена кроз два програма: Наука и уметност (који се реализује у сарадњи са Институтом за нуклеарне науке „Винча” из Београда и групом MOLAB (CNR-ISTM & UNIPG-SMAArt) из Перуђе, и Испитивања културних добара као начин да се разумеју физика и хемија, који реализују Институт за нуклеарне науке „Винча” из Београда и ARSMENSURAE из Рима, као део пројекта билатералне сарадње Републике Италије и Републике Србије.

На крају, трогодишњи период сарадње ће бити закључен конференцијом Паралеле, чији ће се први део одржати у Перуђи, а други део у Новом Саду, крајем 2015. године.

Изложба Српске иконе између традиције и модерности. Паралеле/ Icone serbe fra tradizione e modernità. Paralleli / Serbian Icons between Tradition and Modernity. Parallels је реализована под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије и Секретаријата за културу и јавно информисање Аутономне покрајине Војводине.

Подршку релизацији изложбе и пратећих програма дали су бројни партнери: Покрајински завод за заштиту споменика културе и Универзитети у Новом Саду, Београду, Перуђи и Риму.

Међу италијанским институцијама, покровитељи изложбе су Амбасада Италије у Београду, Министарство културних добара, културних активности и туризма Републике Италије, Регион Умбрија, град Перуђа и штедна фондација Перуђе, као и Универзитет у Перуђи и Агенција за право на универзитетске студије Умбрије.

Отварање изложбе
PDF
Конференција за новинаре

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно