ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Откуп уметничких дела, за 2015. годину - Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. 4503-63/2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОТКУП УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА 2015. ГОДИНЕ бр. 4503-63/2015
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 4503-63/2015
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА бр. 4503-63/2015

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно