ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка и уградња стабилне инсталације за дојаву и гашење пожара ЈН бр. 4503-84/2015

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА бр. 4503-84/2015
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 4503-84/2015
ПРВЕ ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 4503-84/2015
ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ 1 бр. 4503-84/2015
ДРУГЕ ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 4503-84/2015
ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ 2 бр. 4503-84/2015
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА бр. 4503-84/2015
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА бр. 4503-84/2015
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. 4503-84/2015

Идејни пројекат електро инсталације – стабилна инсталација за дојаву пожара и активацију система за гашење пожара
Идејни пројекат машинских инсталација – стабилна инсталација за гашење пожара гасом Novec 1230


Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно