ОТВАРАЊЕ НОВИХ ДЕПОА У ГАЛЕРИЈИ МАТИЦЕ СРПСКЕ И ПОСЕТА МИНИСТРА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ГОСПОДИНА ИВАНА ТАСОВЦА, 3. арпил 2015. године

У петак, 3. априла 2015. године у 11.00 сати у Галерији Матице српске су свечано отворена четири нова деопа за уметничка дела. Захваљујући адаптацији сутеренских просторија Галерије добијени су: депо слика великих формата, депо вајарских радова, депо за посебне збирке и депо за привремени смештај уметничких дела. Министар културе и информисања Републике Србије господинИван Тасовац и управница Галерије Матице српске мр Тијана Палковљевић Бугарски симболично су унели четири уметничка дела у нове депое и тиме их званично отворили. На тај начин је демонстриран процес одлагања дела у депое праћен новим системом кодирања музејских предмета. 
Нове технологије и савремени приступи у документацијској пракси доприносе бољој организацији и квалитетнијој музејској обради колекције Галерије Матице српске.

Приликом посете Галерији, министар Иван Тасовац је обишао и актуелну изложбу Београд Јована Бијелића и упознао се са Бијелићевим разноликим везама са Београдом. Након обиласка, управница Галерије мр Тијана Палковљевић Бугарски и министар Иван Тасовац су се обратили јавности.

„Данас је значајан дан за Галерију Матице српске јер је завршена прва фаза радова на адаптацији простора који су сада стављени у функцију депоа, места где се уметничка дела чувају на најбољи могући начин. Након ове фазе, у априлу месецу започињу даљи радови на уређивању сутеренских простора Галерије а круну и завршетак радова представљаће обнова фасаде која је планирана у 2016. години.“
Мр Тијана Палковљевић Бугарски

„Инфраструктурне реконструкције које се одвијају у Галерији Матице српске имају подједнаку важност као и реконструкције у нашим музејима у Београду. Веома је важна брига према свим оним музејским предметима и артефактима који се овде чувају као и према начину њихове презентације. То показује и изложба Београд Јована Бијелића која је након приказивања у Београду, у Галерији Матице српске добила један нови сјај.“ 
Иван Тасовац

О пројекту


АДАПТАЦИЈА СУТЕРЕНСКИХ ПРОСТОРИЈА У ГАЛЕРИЈИ МАТИЦЕ СРПСКЕ

Сутеренски простор у Галерији Матице српске је дуги низ година угрожен високом влагом, хроничном бољком историјских објеката у подручјима са високим подземним водама.  У 620 m2 сутеренског нивоа налазе се депои уметничких дела, оставе и магацини за опрему и материјал, као и део конзерваторских радионица. Цео сутерен, ранијих година мање или више уређиван кроз редовно одржавање зграде, користи се за свакодневни рад музеја и депоновање фонда. Адаптација сутерена почела је 2014. године са првом фазом радова која обухватила санацију влаге, грађевинске и унутрашње радове те опремање 126 m2 простора у којем су формирана четири депоа  у које ће се изместити уметнички фонд за време наставка радова. Пројекту су претходила темељна истраживања узрока проблема високе влаге, консултације са надлежним Заводом за заштиту споменика културе Града Новог Сада и анализе потреба у самој Галерији. Компромиси који су направљени били су условљени ограничењима историјског објекта: распоредом носивих зидова и отвора као и постојећим главним инсталационим водовима. Добијене су просторије намењене за депоновање слика, великих формата у ролнама, скулптура, а према бојама у ентеријеру већ су понеле „обојена“ имена: жути, плави и зелени депо. Пројекат је израдио студио Н-МАРТИН пројект из Новог Сада, у складу са конзерваторским условима Завода за заштиту споменика културе града Новог Сада.

Прва фаза је завршена у марту 2015, чиме су се стекли услови да се почне са преношењем уметничких дела, сада смештених у претрпаним старим депоима и пражњење простора предвиђеног за адаптацију у другој фази радова, планираној у 2015. години. Део тог процеса је и примена савременог система кодирања који доприноси организацији и квалитету смештаја уметничког фонда Галерије Матице српске.

У току 2015. године, након спровођења тендера и одабира извођача радова, прећи ће се на уређење остатка сутерена, и то у две фазе: прва ће обухватити адаптацију старог депоа скулптура, конзерваторске радионице за велике формате везане са столарском радионицом и простором за депоновање транспортних сандука и опреме за паковање, као и комуникационог ходника. 

Последња фаза ће обухватити адаптацију још једног старог депоа – некадашњег трезора Продуктне берзе, као и преосталих помоћних и оставних простора који су предвиђени у пројекту: складишта за књиге, архиву, материјал за опремање изложби и  едукативне програме, као и чајне кухиње.

Фазе су подељене тако да се паралелно са радовима могу, у остатку зграде, одвијати планирани програми Галерије: изложбе, конзерваторски и едукативни пројекти.

-

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно