ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА ГАЛЕРИЈЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ 2016.

У среду, 3. фебруара 2016. године у 12.00 сати у Галерији Матице српске је одржана Годишња конференција за новинаре на којој су представљени реализовани пројекти и резултати Галерије у 2015. и најављени планови и програми за 2016. годину.

Галерија Матице српске у 2015.

НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ И РЕЗУЛТАТИ
ГАЛЕРИЈЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ У 2015. ГОДИНИ

Током 2015. године Галерија Матице српске је предано радила на реализацији планиране програмске активности – изложбе, међународни пројекти, пројекти заштите културног наслеђа, едукативни програми и креативне радионице за децу, манифестације и други програми, са запаженим резултатима и признањима стручне јавности.

Након готово четири пуне деценије Галерија је представила део своје колекције ‒ иконе прве половине XVIII века у Националној галерији Умбрије у Перуђи (Италија), коју је видело преко 23.000 посетилаца.

Галерија је један од кандидата новинованих за награду Најбољи европски музеј (EMYA 2016) коју додељује Европска музејска академија.

Добитник је Годишње награде за најбољу Галерију у 2014. години коју додељује часопис за уметност Арт магазин и Признања Задужбине Јакова Игњатовића у Будимпешти.

Радови на адаптацији Галеријског простора су настављени и у 2015. години. Рехабилитација сутеренских просторија је завршена, а као резултат у пуну функцију је стављено је 630 m2 сутеренског простора у коме се налазе депои, конзерваторске радионице, просторије за смештај изложбеног материјала, простори за смештај инсталација грејања и противпожарне заштите и помоћни простори. Такође, уграђен је лифт, намењен пре свега публици, с обзиром да се стална поставка Галерије налази на првом и другом спрату зграде.

Започета је донаторска кампања за прикупљање средстава за обнову фасаде, како би се комплетна обнова завршила и Галерија у пуном сјају дочекала 2017. годину и обележавање 170 година од оснивања.

Настављен је рад на дигитализацији документације и обради уметничког фонда, као и конзерваторске документације (развијена и имплементирана конзерваторска база података).

У 2015. години колекција Галерије Матице српске је увећана за 46 уметничких дела: 24 откупљена и 22 примљена на поклон. 

Током 2015. године Галерија Матице српске је реализовала 9 изложби, самостално и у сарадњи са другим сродним установама, у Галерији и ван ње:
‒ Београд Јована Бјелића, у сарадњи са Галеријом САНУ
Светлост у мраку Првог светског рата и Рубенсови кругови, у сарадњи са Народним музејем у Београду
Осети уметност. Доживљавање уметничких дела путем чула, изложба дечјих радова у сарадњи са ПУ „Радосно детињство“
Сусрет с породицом Божин
Поклон-збирка Вере Зарић
Добровић, Шумановић, Коњовић, Шупут – Европски контексти, у Галерији слика „Сава Шумановић“ у Шиду
‒ DATES 1 – Раденко Милак & Роман Урањек, изложба Музеја савремене умјетности Републике Српске из Бања Луке, у оквиру циклуса „Традиција и савремено стваралаштво“
Даница Јовановић (1886‒1914), у сарадњи са Спомен-збирком Павла Бељанског, у Културном центру „Кућа Војновић“ у Инђији
Заштита културно-историјског наслеђа Будимске и Темишварске епархије, у сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту споменика културе

У оквиру регионалне и међународне сарадње приређено је 6 изложби:
‒ Београд Јована Бијелића у сарадњи са Галеријом САНУ, у Музеју савремене умјетности Републике Српске у Бања Луци (Република Српска)
‒ Српска уметност у 10 слика. Из колекције Галерије Матице српске, у Музеју Српске православне епархије будимске у Сентандреји (Мађарска) и у Музеју Херцеговине у Требињу (Република Српска)
‒ Зографи. Српске иконе између традиције и модерности. Паралеле, у Националној галерији Умбрије у Перуђи (Италија)
‒ Уметност и власт. Пејзажи из збирке Јосипа Броза Тита, у сарадњи са Музејом историје Југославије, у Музеју савремене умјетности Републике Српске у Бања Луци (Република Српска)
Албрехт Дирер и његови савременици. Тријумфалана поворка цара Максимилијана I, у сарадњи са Источнословачким музејем у Кошицама и Музејом града Београда, у Галерији Матице српске

Објављено је 12 публикација:
Јован Бијелић (1884‒1964). Зборник радова поводом обележавања педесете годишњице од смрти уметника
Српска уметност у десет слика. Из колекције Галерије Матице српске / Serbian art in ten pictures. From the Gallery of Matica Srpska Collection
Српска уметност у десет слика. Из колекције Галерије Матице српске / A szerb mȕvészet tíz képben. A Matica Srpska Galéria gyȕjteményéböl
The Gallery of Matica srpska 19th Century
Galerie der Matica Srpska 19. Jahrhundert
ΖΩgrafi ‒ Icone serbe fra tradizione e modernità. Paralleli / Serbian Icons between Tradition and Modernity. Paralels
Поклон-збирка Вере Зарић
Feel the art. Experience art through senses
Паралеле / Paralleli
Умеће конзервације. Заштита културно-историјског наслеђа Будимске и Темишварске епархије
У потрази за идентитетом

Настављен је рад на реализацији едукативних програма и креативних радионица за децу. Током 2015. године настављен је едукативни програм Осети уметност. Доживљавање уметничких дела путем чула у сарадњи са ПУ „Радосно детињство” и циклус креативних радионица за децу суботом. У програмима и креативним радионицама је учествовало око 2.000 малишана.

Галерија је аплицирала, у сарадњи са Народном галеријом у Љубљани, Уметничко-историјским музејем у Бечу и организацијом ISES из Шпаније за пројекат у програму Креативне Европе HEARME. Bringing youth and museums together који за циљ има развијање музејских програма за младе узраста од 15 до 19 година. Такође, укључена је и у пројекат Moving Museums намењен младима узраста од 18 до 24 године, који је покренуо Британски савет у Београду а који ће трајати од 2016. до 2019. године.
Током 2015. године Галерија је наставила са реализацијом низа манифестација: Дан Галерије Матице српске, Месец франкофоније, Музеји Србије, десет дана од 10 до 10, Дани европске баштине, Лето у врту галерија и програм TakeabreakfeeltheArtinTheGalleryofMaticasrpska у сарадњи са Фондацијом EXIT, као и да обележава значајне датуме и годишњице попут Дана државности Србије и 200-годишњице рођења сликара Димитрија Аврамовића. Такође, одржана је конференција Паралеле поводом успешно реализованог вишегодишњег пројекта италијанских и српских институција заштите културног наслеђа.

 

Галерија је учествовала и у обележавању следећих манифестација: Дан Града, Змајеве дечје игре, Дечја недеља, Новосадске дечије БИГ зимзарије 4, БИГ ускршње чаролије, Новосадско БИГ дечије лето 5, Мамутфест, Новосадске дечије Зимзарије 5.

У 2015. години је одржано 12 конференција за новинаре у Галерији и 6 конференција које су организоване у другим установама у којима су учествовали представници Галерије Матице српске. 

У циљу презентације уметничке колекције и промоције сталне поставке и уметника који су у њој заступљени у 2015. години је настављено са уређивањем месечног информативног електронског листа Галеријске вести, као и са циклусима У фокусу и На данашњи дан на веб сајту Галерије и на друштвеним мрежама.

Редизајнирана је интернет презентација Галерије (српски и енгелски део сајта) у циљу прилагођавања визуелног интерфејса како би био прегледнији на паметним  телефонима и тач пед уређајима.

У сарадњи са Поштом Србије „Србијамарка”  штампане су поштанске марке са мотивима дела из Галеријске колекције.

Настављена је успешна дугогодишња сарадња са сродним установама у земљи.

Настављена је успешна сарадња са сродним установама и успостављена нова у региону и на међународном нивоу (сарадња са Уметничко-историјским музејом у Бечу, уз подршку Аустријског културног форума у Београду и Амбасаде Републике Аустрије; након успешно реализованог трогодишњег периода (2012‒2015) сарадње српских и италијанских институција на локалном развоју у области заштите и валоризације културног наслеђа најављено је потписивање новог Протокола о сарадњи за период 2016‒2018).

У току 2015. године су конзерваторски захвати изведени на 51 делу из колекције Галерије Матице српске, за потребе излагања у земљи и иностранству: 34 иконе из сталне поставке уметности XVIII века које су излагане у Перуђи (Италија), 13 слика које су поклон Јасминке де Пузол де Сен-Фар и породице Божин и 3 појединачна дела за потребе излагања.

Стручњаци Галерије су у току 2015. године учествовали на и присуствовали бројним конференцијама, стручним и научним скуповима, семинарима и радионицама у земљи и иностранству у оквиру праћења новости у струци.

У Клуб пријатеља Галерије Матице српске 2015. године је уписано 70 чланова у различитим категоријама: Велики добротвор (1), Добротвор (1), Дародавац (7), Пријатељ (16), Институционални покровитељ (3), Велики  институционални  пријатељ (10), Институционални пријатељ (29) и Пријатељи пројекта обнове фасаде (3).

У званичној посети Галерији Матице српске били су амбасадори, представници аустријског, француског, италијанског института у Србији, директори и представници сродних институција из иностранства.

Према подацима агенције за праћење и анализу медијских садржаја Ninamedia из Новог Сада током 2015. године о Галерији је објављено 1.817 медијских прилога: 454 штампаних, 207 радио-телевизијских, 1.077 електронских и 79 прилога новинских агенција.

Галерију је у 2015. години посетило и у програмима учестововало 34.856 посетилаца, а на изложбама приређеним изван Галерије забележено је 40.017 посетилаца, што је укупно 74.873 посетиоца.

 

Галерија Матице српске у 2016.

 

ПРОГРАМ РАДА ГАЛЕРИЈЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ У 2016. ГОДИНИ

У ПРИПРЕМИ ЈУБИЛЕЈА

Текућа година је посвећена припремама за обележавање јубилеја 170 година од оснивања Галерије Матице српске, коју желимо да дочекамо у пуном сјају.

Већ током капиталних радова у 2015. години, када су уређене сутеренске просторије, започета је донаторска кампања за прикупљање средстава за обнову фасаде, како би се заокружио процес капиталних инвестиција у музејску зграду. 

Поред великих радова на згради, потрудићемо се да капитализујемо досадашња истраживања и обраду уметничког фонда кроз неколико пројеката: Сто дела Галерије Матице српске којом би се истакла најзначајнија уметничка дела у колекцији, највећим делом у сталној поставци, и Реминесценције 1958. година, као подсећање на прву музејску поставку савремене ликовне уметности Војводине. Кроз реконструкцију ове изложбе моћи ће да се виде и први музеолошки критеријуми сталних поставки у циљу презентације савременог стваралаштва.

Почетни месеци у календару изложби Галерије Матице српске посвећени су већ традиционалним обележавањима Дан државности Србије у фебруару изложбом Историјског музеја Србије Наталија Обреновић у фонду Бранка Стојановићаи Месец франкофоније у марту изложбом Галерије слика „Сава Шумановић” у Шиду Француска епизода Саве Шумановића.

Настављамо са реализацијом едукативног програма и креативних радионица за децу у оквиру којег ћемо изложбом дечјих радова и издавањем специјалне публикације обележити 10-годишњу сарадњу са Предшколском установом „Радосно детињство“

У мају ћемо, у оквиру манифестације Музеји Србије десет дана од 10 до 10 представити уметничку колекцију TARKETT, која је у претходној години конзерваторски обрађена, излагањем 85 дела из ове вредне приватне колекције од којих само опусу Петра Лубарде припада 36 дела.

У летњем периоду ћемо реализовати програме Лето у врту галерија и Take a break, у обиму који буду дозволили радови на реконструкцији фасаде.

Наставићемо рад на вишегодишњим пројектима дигитализације и обраде фонда, истраживањима ликовне уметности и значајних аутора, припреме и публиковања каталога збирки и конзервацији и рестаурацији.

У сарадњи са другим музејским, научним и образовним установама радићемо на пројекту припреме публикације о Димитрију Аврамовићу.

У јесењем периоду, након завршетка конзерваторских радова на делима из уметничко-историјског фонда Епископског двора у Темишвару који радимо заједно са колегама из Покрајинског завода за заштиту споменика културе, биће представљена изложба Заштита српског културног наслеђа у Румунији након чега ће рестаурирани предмети бити враћени у Темишвар.

Наставља се рад на конзервацији икона из Будима чији је завршетак планиран у 2017. години, години двоструког јубилеја ‒ 170 година од оснивања Галерије Матице српске и 250 година од рођења сликара Арсе Теодоровића.

Када је реч о регионалној и међународној сарадњи, у Македонији ће бити приређена изложба Добровић, Шумановић, Коњовић, Шупут – Европски контекстиа у Мађарској и Румунији изложба Српска уметност у десет слика. Из колекције Галерије Матице српске.

Међународна сарадња се развија и на плану размене стручњака и добре праксе у сарадњи са Уметничко-историјским музејем у Бечу, на пољу конзервације и музејске едукације.

У плану је и даље издавање вредних књига из области историје уметности, у сарадњи са професорима Универзитета у Београду др Симоном Чупић и др Ненадом Радићем, који су своја истраживања и рад везали за Галерију Матице српске.

 

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно