Изложба
KAKO ОЧУВАТИ И КОРИСТИТИ КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ
ДЕСЕТ ГОДИНА РАЗВОЈНОГ ПРОЈЕКТА ИНТЕГРАТИВНЕ ЗАШТИТЕ НАСЛЕЂА
„ВЕКОВИ БАЧА“
15. јул ‒ 15. септембар 2016. године

Поводом  65 година од оснивања
Покрајинског завода  за заштиту споменика културе Петроварадин (1951–2016)

У петак, 15. јула у 12.00 сати у Галерији Матице српске je свечано отворена изложба Покрајинског завода за заштиту споменика културе Кaкo очувати и користити културно наслеђе − Векови Бача, настала у сарадњи са Галеријом Матице српске и Технолошким факултетом Универзитета у Новом Саду.  На отварању изложбе говорили су: Иван Тасовац, министар културе и информисања у Влади Републике Србије, проф. Мирослав Штаткић, покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у Влади АП Војводине, Зоран Вапа, директор Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин, мр Тијана Палковљевић Бугарски, управница Галерије Матице српске и др Славица Вујовић, ауторка изложбе.

У години када Покрајински завод обележава 65 година успешног рада, јавности се посредством изложбе представља унапређени приступ очувању и коришћењу културног наслеђа, који је развијен у оквиру пројекта „Векови Бача“. Изложба обухвата 20 паноа и одабране експонате (археолошке предмете, иконе, графике и копије фресака) који илуструју осам хиљада година људског присуства на простору данашњег Бача.  

Темељ новог приступа заштити наслеђа у најширем смислу (градитељског, ликовног, нематеријалног и природног) је концепт интегративне заштите са применом савремених конзерваторских принципа и спрегом са најновијим научним  методама, развијен кроз три сегмента: истраживање, конзервација и коришћење.  Овако заснован пројекат вођен је протеклих десет година као успешни регионални пројекат привредног развоја базиран на вредновању културног наслеђа, спајајући културу са науком, уметношћу, економијом, екологијом и политиком и уважавајући специфичност сваког од наведених сегмената.

Ова борба за наслеђе, предвођена Покрајинским заводом за заштиту споменика културе, окупила је бројне установе културе, научно-образовне институције, невладин сектор, који су заједничким радом постигли запажене резултате, потврђујући његов стратешки карактер и тенденцију ширења мреже партнера и пријатеља у земљи и изван ње. Активности пројекта „Векови Бача“прошириле су се и на међународну сарадњу и деловање у оквиру међународних пројеката (HEROMAT, Курс конзервације зидног сликарства у организацији Централног института за конзервацију и рестаурацију из Рима, италијанско-српски пројекат I.Ne.P.S, као и учешће у Љубљанском процесу).

Учешће научно-образовних институција биће представљено кроз сарадњу са Технолошким факултетом у Новом Саду са нагласком на унапређењу методологије рада у заједничким тимовима у оквиру Лабораторије за испитивање материјала у културном наслеђу, чији се део опреме налази на изложби, као и са започетом сарадњом са Центром за музеологију и херитологију Филозофског факултета у Београду где се ради на моделу дифузне музеализације и активног укључења локалне заједнице у стварање културног производа.

Пројекат „Векови Бача“, захваљујући широкој мрежи партнера окупљених око истраживања, заштите, очувања и коришћења културног наслеђа, пружа изванредну прилику за интензивирање дискусије о бројним питањима од значаја у актуелном тренутку. Зато ће током трајања изложбе бити организовани сусрети – форуми свих учесника у сложеном процесу заштите културног наслеђа. Теме предложених форума ће дотакнути широк спектар области, од везе савремене науке и конзервације до улоге културног наслеђа у креативним индустријама, а поводом завршетка изложбе планиран је Округли сто.

Пратећи програм изложбе:

Среда, 27. јул 2016. у 13.00 сати
Савремена наука и заштита културног наслеђа
Модератор: проф. др Јоњауа Раногајец

Среда, 3. август 2016. у 13.00 сати
Развојни пројекти засновани на културном наслеђу: стање и могућности
Модератори: Зоран Вапа, др Славица Вујовић

Четвртак, 1. септембар 2016. у 13.00 сати
Форум ‒ Христофор Жефаровић, истраживања и конзервација

Среда, 21. септембар 2016. у 13.00 сати
Округли сто ‒ Културни предео и музеј

Реализацију изложбе омогућило је Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама АП Војводине.

 

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно