ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услугa осигурања ЈН бр. 4503-44/2016

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА бр. 4503-44/2016
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 4503-44/2016
ПРВЕ ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 4503-44/2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА бр. 4503-44/2016
Додатне информације и појашњења конкурсне документације бр. 4503-44/2016
Одлука о додели Уговора бр. 4503-44/2016
Обавештење о закљученом Уговору бр. 4503-44/2016

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно