ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка и уградања подних керамичких плочица, ЈН бр. 4503-68/2016

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА бр. 4503-68/2016
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 4503-68/2016
Записник о отварању понуда бр. 4503-68/2016
Одлука о додели Уговора бр. 4503-68/2016
Обавештење о закљученом Уговору бр. 4503-68/2016

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно