ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услугa осигурања ЈН бр. 4503-77/2016

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА бр. 4503-77/2016
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 4503-77/2016
ПРВЕ ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 4503-77/2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА бр. 4503-77/2016
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА бр. 4503-77/2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. 4503-77/2016

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно