Стручно тумачење кроз сталну поставку
СВЕТОВИ XVIII СТОЛЕЋА ЈЕДАН ПОГЛЕД НА СТАЛНУ ПОСТАВКУ ГАЛЕРИЈЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ
др Владимир Симић, Филозофски факултет у Београду
18. новембар 2016. године у 18.00 сати

Разноврсност сталне поставке српске уметности XVIII века у Галерији Матице српске нуди могућност за различито читање и разумевање те релативно блиске прошлости. У њој се препознају бројни феномени који су оставили траг у тадашњој српској уметности и култури. Балкан и Средња Европа, грађанско и феудално, традиционално и модерно, све су то били идејни оквири који су одређивали облике религиозног и профаног сликарства у једном дугом процесу који је започео крајем XVII века, а окончао се у првим деценијама XIX века. На овом стручном тумачењу публика ће имати прилику да се упусти у својеврсно путовање кроз простор и време, у којем ће се тумачити додири различитих светова важни за разумевање српске уметности доба барока и просветитељства.

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно