Радионица
ТЕХНИЧКА ФОТОГРАФИЈА У КОНЗЕРВАЦИЈИ /
TECHNICAL PHOTOGRAPHY IN CONSERVATION
25. и 26. октобар 2016. године

Галерија Матице српске је добитник две награде НК ИКОМ-а Србија за пројекте у 2015. години: са Музејом града Београда за изложбуГалерија Матице српске, у оквиру међународне сарадње и на основу потписаног Протокола о сарадњи са Уметничко-историјским музејом у Бечу (Kunsthistorisches Museum), организује дводневну радионицу Техничка фотографија у конзервацији / Technical photography in conservation, која ће се одржати у Галерији 25. и 26. октобра. Радионицу ће водити стручњаци из овог светски познатог музеја: Андреас Улдрих (Andreas Uldrich), Мајкл Едер (Michael Eder) и Санела Антић, а намењена је онима који се баве документовањем, испитивањем и конзервацијом слика.

Циљ радионице је да се допринесе коришћењу савремених метода испитивања и документовања у конзерваторској пракси, као и да се разјасне дилеме и питања која се појављују везана за примену техничке фотографије у пракси. Учесници долазе из водећих установа заштите културног наслеђа у Србији, чиме радионица добија национални значај.

На почетку рада учесницима ће се обратити др Тијана Палковљевић Бугарски, управница Галерије Матице српске, Александра Фулгоси, помоћник за заштиту културног наслеђа, Министарство културе и информисања Републике Србије и Јоханес Иршик, директор Аустријског Културног форума у Београду, уз чију подршку се ова сарадња остварује.

 

TECHNICAL PHOTOGRAPHY IN CONSERVATION
Galerija Matice srpske, Trg galerija 1, Novi Sad
25−26th of October, 2016

 

25th of October, 2016

9.30–10.00
Registration

10.00–10.30
Welcome Speeches:
Tijana Palkovljević Bugarski, the director of the Gallery of Matica srpska
Johannes Irschik, director of the Austrian Cultural Forum Belgrade
Aleksandra Fulgosi, assistant minister at the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia

10.30–13.00
Introduction, KHM − Museumsverband and its collections
Photography Part 1: Basics in photography for paintings
Infrared and UV photography

13.00–14.00
Lunch break (provided at the Gallery of Matica srpska)

14.00–16.00
Image Editing
Color Management, Archiving of digital image files, from digital file to Print (RGB,CMYK), working with Photoshop (corrections, masking, actions)

 

26th of October, 2016

9.30−10.00
Registration

10.00–13.00
Infrared and X-Ray image acquisition and processing
Introduction to Infrared Reflectography
Taking images using a Camera Positioning System
Analog X-Ray system in the KHM
Digitization − Practical demonstration

13.00–14.00
Lunch break (provided at the Gallery of Matica srpska)

14.00–16.00
Photography Part 2
RAW conversion, color management, image editing for false-color infrared
UV Fluorescence photography

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно