Изложба
ДИМИТРИЈЕ АВРАМОВИЋ
Уметник европских оквира и српског контекста
15. септембар – 10. новембар 2017. године

У петак, 15. септембра 2017. године у 20.00 сати у Галерији Матице српске биће отворена изложба Димитрије Аврамовић. Уметник европских оквира и српског контекста. На отварању ће говорити: др Тијана Палковљевић Бугарски, управница Галерије Матице српске, др Игор Борозан, доцент на Филозофском факултету у Београду и аутор изложбе, док ће изложбу свечано отворити др Бранка Кулић, историчарка уметности и председница Управног одбора Галерије Матице српске.

Обележавајући двестоту годишњицу рођења сликара Димитрија Аврамовића Галерија Матице српске је 2015. године у сарадњи с Матицом српском и уз подршку Народног музеја у Београду покренула обиман и сложени пројекат проучавања и представљања стваралаштва Димитрија Аврамовића, уметника који је вишеструко везан за Матицу српску и њену Галерију, а чије резултате пружамо јавности у години обележавања јубилеја 170 година трајања Галерије Матице српске. Изложбом и публикацијом Димитрије Аврамовић. Уметник европских оквира и српског контекста желимо да допринесемо познавању и разумевању стваралаштва овог значајног сликара српске уметности XIX века.

Димитрије Аврамовић (Шајкаш, 1815. ‒ Нови Сад, 1855) је формиран у преплитању старих класицистичких идеала, који су предност давали цртежу, и романтичарског патоса, заснованог на исказивању сентименталних верских осећања. Његово најзначајније дело по доласку у Кнежевину Србију 1841. године свакако је осликавање зидних површина и иконостаса Саборне цркве у Београду (1841‒1845), чиме је потврђена идеја отаџбинске уметности која подразумева концепт демократског подучавања народа у јавним затвореним и отвореним просторима. Након осликавања Саборне цркве, Аврамовић је као етаблирани уметник наставио уметничко-теоријски рад у светлости покушаја конституисања националног канона у уметности. Током научно-студијских истраживања, трагао је за изворним националним костимом и аутентичним цитатима прошлости у светогорским манастирима, посебно у Хиландару, о чему је објавио две књиге: Описаније древности србских у Светој (Атонској) Гори (1847) и Света Гора са стране вере, художества и повестнице (1848).

У склопу јавне делатности, Аврамовић се бавио и карикатуром. Истицањем комичног, уметник је субверзивно деловао у односу на друштвене револуционарне догађаје средином XIX века, исказавши тако свој ангажовани поглед на социјална и друштвена догађања у периоду рестрикције визуелног говора.

Својим вишеслојним делом Аврамовић је дефинисао контекст српске уметности у европским оквирима, потврдивши стваралачки трансфер модерне уметничке теорије и сликарске праксе на културно тло младе српске државе средине XIX века.

Сви ови апсекти уметничког стваралаштва Димитрија Аврамовића представљени су на изложби Димитрије Аврамовић. Уметник европских оквира и српског контекста захваљујући подршци Народног музеја у Београду, Матице српске, Библиотеке Матице српске, Музеја Српске православне цркве, Цркве Ружице на Калемегдану и Музеја града Београда, који су нам уступили експонате, од који се неки први пут представљају новосадској публици. Заједно с експонатима из колекције Галерије Матице српске чине јединствену целину којом се на свеобухватан начин представља Аврамовићев уметнички рад.

Аутор изложбе: др Игор Борозан, историчар уметности.
Кустос изложбе: мср Снежана Мишић, виши кустос Галерије Матице српске.

Саставни део изложбе је публикација Димитрије Аврамовић. Уметник европских оквира и српског контекста у којој су аутори различитих профилација (др Игор Борозан, др Мирјана Д. Стефановић, др Владимир Симић, др Милан Попадић, Евгенија Блануша и Петар Петровић) текстовима и интерпретацијама на нов начин осветилили стваралаштво Димитрија Аврамовића и допринели његовом бољем позиционирању у оквиру српске националне културе и разумевању његових опредељења и стремљења у ширем европском контексту.

Реализацију изложбе и публикације омогућило је Министарство културе и информисања Републике Србије.

Током трајања изложбе предвиђен је пратећи програмпредавања петком у 19.00 сати:
22. септембар - Европски оквири и уметничка пракса Димитрија Аврамовића (др Игор Борозан)
29. септембар - Уметност речи сликара Димитрија Аврамовића (др Мирјана Д. Стефановић)
6. октобар - Лаватерова Физиогномика и Аврамовићеве ране студије глава(др Владимир Симић)
13. октобар - Димитрије Аврамовић и идеја „споменика древности” у Србији средином XIX века (др Милан Попадић)
3. новембар у 20.00 сати Промоција књиге Димитрије Аврамовић. Уметник европских оквира и српског контекста
10. новембар - Између историје и вере: Јохан Фридрих Овербек и уметност српских назарена (др Игор Борозан)

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно