Изложба
ШИДИЈАНКЕ САВЕ ШУМАНОВИЋА
6. јун – 1. август 2017. године

У уторак, 6. јуна 2017. године у 20.00 сати у Галерији Матице српске, Трг галерија 1, биће отворена гостујућа изложба Галерије слика „Сава Шумановић” у Шиду ШИДИЈАНКЕ САВЕ ШУМАНОВИЋА. На отварању ће говорити др Тијана Палковљевић Бугарски, управница Галерије Матице српске, Весна Буројевић, ауторка изложбе и директорица Галерије слика „Сава Шумановић” у Шиду и др Лидија Мереник, историчарка уметности.

Галерија Матице српске и Галерија слика „Сава Шумановић” у Шиду већ неколико година сарађују на реализацији програма посвећених представљању и тумачењу стваралаштва сликара Саве Шумановића, а ова сарадња је настављена изложбом Шидијанке Саве Шумановића. Монументални Шумановићев циклус Шидијанке (Купачице) који се у целини чува у Галерији слика „Сава Шумановић” у Шиду, припада позној фази ства­ралаштва Саве Шумановића, када је уметник насликао своја најзрелија дела. Шидијанке се оправдано сматрају највишим дометима уметничког стваралаштва и националне ликов­не уметности.

Циклус Шидијанке је први пут изложен у целини на изложби Шидијанке Саве Шумановића у оквиру 17. Меморијала Саве Шумановића у Шиду у мају 2017. године, а у Галерији Матице српске је прилагођен простору, с акцентом на мултипли­кацији женских ликова и карактеристикама које га чине јединственим. Двадесет и четири изабране композиције из циклуса Шидијанке ће омогућити по­сетиоцима да сагледају намеру уметника и суштинско значење овог изузетног ликовног остварења.
Изложбу прати каталог Шидијанке Саве Шумановић са текстовима Весне Буројевић и др Лидије Мереник и репородукцијама изложених дела. Такође, публици ће током изложбе бити доступна и научна монографија Сава Шумановић. Шидијанке – велика синтеза и откровење нове стварности ауторке др Лидије Мереник.

Током трајања изложбе очекује Вас пратећи програм.

Кустоска вођења: суботом у 11.00 и недељом у 17.00 сати.

Петак, 23. јун у 20.00 сати
Промоција књиге Сава Шумановић. Шидијанке – велика синтеза и откровење нове стварности ауторке др Лидије Мереник
Објављивање научне монографије Сава Шумановић. Шидијанке ауторке проф. др Лидије Мереник пред­ставља веома значајан допринос у сагледавању стваралаштва Саве Шумановића. Књига представља ново посматрање, разумевање и тумачење циклуса Шидијанке, којим се монументални циклус позиционира у европске оквире, истовремено га дефинишући као велику син­тезу по више основа, пре свега као синтезу две омиљене теме Саве Шумановића, акта и пејзажа, али и као синтезу реализма и елемената класике у стваралаштву овог уметника.

На промоцији књиге ће говорити: др Тијана Палковљевић Бугарски, управница Галерије Матице српске, др Симона Чупић, историчарка уметности, Весна Буројевић, директорка Галерије слика „Сава Шумановић” у Шиду и ауторка др Лидија Мереник.

Петак, 7. јул у 20.00 сати
Стручно тумачење изложбе
Др Лидија Мереник, историчарка уметности
У предговору каталога своје изложбе на Новом универзитету у Београду 1939. године Сава Шумановић је о Шидијанкама рекао: „Мислим да Вам неће дојадити тај циклус Шидијанки купачица, које стварно и не постоје у Шиду (јер у потоку се купају само деца и кадгод која девојка сакривена џбуњем). Мучила ме је одавно жеља да начиним за себе самога такав циклус где се исте фигуре понављају, јер сам видео да су сликари често баш тиме добијали јединство стила, а крај тога тај плави модел, који ми је у Шиду позирао (боље него модели које сам имао у Паризу), био је једини који сам имао за тих десет го­дина”. На стручном тумачењу публика ће имати прилике да сазна нешто више о Шумановићевој намери да наслика овај циклус као и његовом значају и уметничким дометима.

Петак, 28. јул у 20.00 сати
Ауторско тумачење изложбе
Весна Буројевић, директорица Галерије слика „Сава Шумановић” у Шиду
О настанку најзначајнијег циклуса Саве Шумановића Шидијанке публика ће имати прилике да чује на ауторском тумачењу Весне Буројевић. По повртаку из Париза у Шид Шумановић није имао модел за акт. Када се 1935. године појавила плава девојка Ема, уметник је за само две године реализовао оно што је одавно сазрева­ло у његовим мислима. Циклус Шидијанке Шумановић је започео сликама са једном фигуром, а временом је постепено повeћавао димензије слика, истовремено увећавајући број фигура. По уметниковом сведочењу његова идеја о стварању циклуса са фигурама које се понављају била претходно планирана и дефинисана намера.

Изложба је отворена за посетиоце до 1. августа 2017. године.

Реализацију изложбе омогућио је Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама.

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно