ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Електрична енергија ЈН бр. 4503-76/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА бр. 4503-76/2017
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 4503-76/2017
ПРВЕ ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 4503-76/2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА бр. 4503-76/2017
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 4503-76/2017
ЗАПИСНИК О ОТВАРАЊУ ПОНУДА бр. 4503-76/2017
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА бр. 4503-76/2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. 4503-76/2017

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно