ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Демонтажа постојећих и набавка испорука и уградња нових расветних тела, јн бр 4503-86/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА бр. 4503-86/2017
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 4503-86/2017
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА бр. 4503-86/2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. 4503-86/2017

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно