ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Преговарачки поступак без објављивања позива, набавка уметничког дела, јн бр 4503-88/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА бр. 4503-88/2017
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 4503-88/2017
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА бр. 4503-88/2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. 4503-88/2017

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно