Изложба
СЛИКЕ ВЕЛИКИХ ФОРМАТА ‒ СВЕДОЧАНСТВА ЕПОХА

Галерија Матице српске у оквиру своје колекције, која броји преко 9.000 уметничких предмета, поседује и мањи број слика великих формата. Настале у широком временском распону од XIX до XXI века, оне указују на различите историјске и друштвено-политичке прилике у којима се током тог дугог периода налазило српско друштво, али и на опредељења уметника да одређене теме презентују у великим димензијама. Такође, оваква платна указују и на место и улогу Галерије Матице српске како у формирању, тако и у очувању националног идентитета, јер су слике монументалних димензија углавном имале ангажовану функцију. Велики формати сликани су за јавност те их одликује монументалност које су у служби буђења патриотских емоција грађана. С обзиром да су сликане с идејом исказивања националних идеја, често су величином платна у садејству с раскошним рамовима детерминисале посматрача. Доприносиле су да се осећа делом национа, али и да буде подређен величајности слике која је у њему требало да пробуди дивљење према теми, виртуозности изведбе али и уметнику као хероју нације.
        
Двадесет одабраних дела на изложби „Слике великих формата – сведочанства епоха” настала су у размаку од једног века: између 1861, када је наручен репрезентативни портрет Сава Текелија, рад Мора Тана и 1959. године из које је слика Српске сељанке Зоре Петровић. Подељене према темама у неколико целина: Великани епоха, Религиозне композиције, Историјске композиције, Портрети и Модернизми, одабране слике су по формату најмонументалнија остварења Паје Јовановића, Уроша Предића, Стевана Алексића, Петра Лубарде, Саве Шумановића, Петра Добровића и других „великих” уметника активних на српском културном простору. Кроз овако конципиран избор слика, представили смо развој и домете српске ликовне уметности новијег доба и показали да слике великих формата на посебан начин представљају сликаре, најпопуларније религиозне представе и историјске догађаје, најзнаменитије личности и најуспелија ликовна остварења, те да су важан репрезент једног времена и јединствена сведочанства епоха.

Аутор изложбе и истоименог каталога је др Тијана Палковљевић Бугарски, музејски саветник.

Реализацију изложбе и каталога омогућили су Министарство културе и информисања Републике Србије и Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно