ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Откуп уметничких дела ЈН бр. 4503-71/2018

ОбавештеЊе о покретању поступка за откуп уметничких дела бр. 4503-71/2018
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 4503-71/2018
Одлука о додели уговора бр. 4503-71/2018
Обавештење о закљученом уговору бр 4503-71/2018

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно