ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услугa осигурања ЈН бр. 4503-73/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА бр. 4503-73/2018
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 4503-73/2018
Прве измене конкурсне документације бр. 4503-73/2018
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 4503-73/2018
Одговор на Захтев за помоћним информацијама бр. 4503-73/2018
Одлука о додели уговора бр. 4503-73/2018
Обавештење о закљученом уговору бр. 4503-73/2018

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно