ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга превоза уметничких дела ЈН бр. 4503-80/2018

Позив за подношење понуда бр. 4503-80/2018
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 4503-80/2018
Одговор на захтев за додатним информацијама бр. 4503-80/2018
Одлука о додели уговора бр. 4503-80/2018
Обавештење о закљученом уговору бр. 4503-80/2018

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно