ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Откуп уметничких дела ЈН бр. 4503-83/2018

Обавештење о покретању поступка за откуп уметничких дела бр. 4503-83/2018
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 4503-83/2018
Одлука о додели Уговора бр. 4503-83/2018
Обавештење о закљученом Уговору бр. 4503-83/2018

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно