ПОСЕТА СУДИЈЕ ЕВРОПСКЕ МУЗЕЈСКЕ АКАДЕМИЈЕ
4. мај 2018. година

Галерија Матице српске је конкурисала за награду DASA (http://europeanmuseumacademy.eu/dasa-award/) коју додељује Европска музејска академија за изузетан квалитет у музеолошком концепту музеја, могућности учења, креативности у дизајну изложби и едукативних програма. Посебна пажња поклања се медијацији и активном укључивању публике у програме музеја, који треба да представљају спој забавног и едукативног.

Тим поводом је Галерију Матице српске 4. маја 2018. године посетио др Вирџил Стефан Нитулеску, судија Европске музејске академије. Управница др Тијана Палковљевић Бугарски, др Даниела Королија Црквењаков, помоћник управника, др Снежана Мишић, програмски директор и Јелена Огњановић, музејски едукатор су дочекале судију и представиле му Галерију Матице српске, њену сталну поставку и актуелне изложбе(Арсеније Теодоровић и српска црква у Будиму и Слободно зидарство у Србији), као и програмску делатност и активности Галерије. Током обиласка указано му је на уведене новине у излагању и презентовању српске уметности у сталној поставци кроз конзерваторске приче и мобилну апликацију Доживи уметност, као и да присуствује реализацији едукативног програма за децу Уметнички времеплов.

Након жирирања, музеји кандидати који буду ушли у ужи избор за награду DASA имаће прилику да представе своје музеје и програме на Годишњој конференцији Европске музејске академије у Архусу (Данска) од 20. до 23. септембра 2018. године, када ће награда бити уручена.

O Европској музејској академији можете сазнати више на
www.europeanmuseumacademy.eu.

О награди DASA на www.dasa-dortmund.de.

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно