ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услугa - Пројектно техничка документација за унапређење изложбених  и административних просторија зграде Галерије Матице српске ЈН бр. 4503-102/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА бр. 4503-102/2019
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 4503-102/2019
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА бр. 4503-102/2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. 4503-102/2019

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно