ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услугa - израда пројектно-техничке документације неопходне за реализацију плана надоградње/проширења интегрисаног система техничке заштите уметничких дела Галерије Матице српске до 50 комада уметничких дела ЈН бр. 4503-103/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА бр. 4503-103/2019
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 4503-103/2019
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА бр. 4503-103/2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. 4503-103/2019

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно