ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Интегрисани систем техничке заштите уметничких дела, ЈН бр. 4503-90/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА бр. 4503-90/2019
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 4503-90/2019
Прве измене Конкурсне документације бр. 4503-90/2019
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 4503-90/2019
Одговор на захтев за додатним информацојама бр. 4503-90/2019
Одговор на Захтев за додатним информацијама бр. 4503-90/2019
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА бр. 4503-90/2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. 4503-90/2019

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно