ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Преговарачки поступак без овјављивања позива за подношење понуда за набавку добара - уметничких дела ЈН бр. 4503-94/2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА бр. 4503-94/2019
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 4503-94/2019
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА бр. 4503-94/2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. 4503-94/2019

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно