ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услугa - Имплементација јединственог информационог система у галеријама на територији Републике Србије и набавка пратеће опреме, ЈН бр. 4503-96/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА бр. 4503-96/2019
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 4503-96/2019
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА бр. 4503-96/2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. 4503-96/2019

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно