МЕЂУНАРОДНA КОНЗЕРВАТОРСКA КОНФЕРЕНЦИЈА О ЧИШЋЕЊУ СЛИКА
CLEANING / ЧИШЋЕЊЕ
ЕТИКА, ТЕХНИКА И ЕСТЕТИКА
Галерија Матице српске 28−29. октобар 2019. година

Међународна конзерваторска конференција организована је у партнерству са Министарством културе Републике Србије и уз подршку амбасаде Рeпублике Италије у Београду ‒ Италијанског института за културу, као и амбасаде Републике Аустрије у Београду ‒ Аустријског културног форума. Посвећена је савременом приступу у чишћењу слика и других полихромних уметничких предмета, као дела конзерваторске струке који се брзо развија и у којем је потребно стално пратити нова достигнућа науке и примере добре стручне праксе. Тема је произашла из сарадње и искустава са италијанским колегама кроз InternationalTrainingProjects који је као иницијатива Министарства културе Италије пружио могућност међународној заједници конзерватора да се усавршавају у бројним темама у области заштите културног наслеђа, и из искуства конзерваторско-рестаураторског одељења Галерије Матице српске. На обукама у врхунским италијанским рестаураторским центрима боравили су српски стручњаци из различитих институција: Галерије Матице српске, Централног института за конзервацију, Републичког завода за заштиту споменика културе, Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Факултета примењених уметности Београд, Академије уметности Нови Сад и Факултета уметности Ниш.

Конференција CLEANING привукла је пажњу конзерваторске заједнице, о чему сведочи велики број, од преко 100 пријава за учествовање, највише из Србије, али и из региона (Босне и Херцеговине, Хрватске, Словеније). Учесници ће имати прилику да прате излагања стручњака из два велика, светски позната рестаураторска центра: Института за рестаурацију у Фиренци и Одељења за рестаурацију слика Kunshistorisches музеја у Бечу, као и да чују искуства колега из Народне Галерије из Љубљане, Хрватског рестаураторског завода, и из неколико водећих институција културе и науке из Србије. Циљ конференције је размена знања и искустава међу конзерваторима и сродним струкама и подстицање дискусије о конзерваторској пракси чишћења слика као једне од најчешћих а потпуно нереверзибилних операција у конзерваторском третману уметничких дела.

 

ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Понедељaк, 28. 10. 2019.

10.30 – 11.00: Окупљање и регистрација учесника          

11.00 – 12.00: Oтварање и поздравне речи
ITP project  у Србији – резултати и додела преосталих сертификата учесницима

12.00 – 12.30: Уводно излагање ‒ Opificio delle Pietre Dure (видео линк)

12.30 – 13.00: Кафе пауза

13.00 – 14.30: Мартина Вуга, Симона Шкорја (Народна галерија Љубљана)
Пракса чишћења слика и скулптура у Народној галерији Љубљана

Ивана Самболић (Хрватски рестаураторски завод)
Чишћење 6 слика В. Метзингера из Фрањевачког самостана у Трсату

Софија Кајтез (Народни музеј у Београду)
Проблематика у приступу чишћењу слика старих мајстора: примери из
Колекције фламанско-холандског сликарства Народног музеја у Београду

Оливера Брдарић (Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин)
Унапређење методологије чишћења у пракси Покрајинског завода за заштиту споменика културе

14.30 – 15.30: Пауза за ручак

15.30 – 17.00: Сандра Јаковљевић (Факултет примењених уметности Београд)
                        Примена пуфера у чишћењу три слике Уроша Предића из цркве у Костолцу

Дарко Деспотовић (Галерија Матице српске)
Искуства уклањања старих лакова применом смолних сапуна

Зорана Ђорђевић (Музеј Војводине)
                        Уклањање слојева нечистоћа и преслика на икони из 18‒19 века – третман и етичке
дилеме 

Душко Јовановић (Регионални завод за заштиту споменика културе у Краљеву)
                        Методе чишћења позлате на орнаменталној пластици

17.00 – 18.00: Обилазак са кустоским вођењем кроз поставку Галерије Матице српске

 

 

Уторак, 29. 10. 2019.

10.00 – 12.00: Eva Götz, Martina Griesser (Kusthistorisches musum Wien)
Examples of cleaning treatments performed at the Kunsthistorisches Museum Vienna

Letizia Monalbano (Opificio delle Pietre Dure)
A new method to remove pressure sensitive tape from contemporary drawings on paper.
The case studies of Federico Fellini from Rimini film library

Светлана Перовић Ивовић (Архив Југославије)
Суво чишћење папирних артефаката

Данило Вуксановић (Галерија Матице српске)
Конзервација и рестаурација олеографија

12.00 – 12.30: Кафе пауза

12.30 – 14.00: Стојанка Самарџић (Републички завод за заштиту споменика културе)
Чишћење кречних премаза и малтера са површине зидне слике

Ђорђе Узелац (Формелини-Г)
Еколошко хидродинамичко чишћење камена прешчара и брачког камена

Сања Белић (ПМФ Нови Сад, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне
средине)
                        Чишћење површина предмета културног наслеђа vоденим растворима оптималне
киселости

Снежана Вучетић, Јоњауа Раногајец, Бојан Миљевић, Хелена Хиршенбергер
(Технолошки факултет у Новом Саду)
Прoцeна успешнoсти кoнзeрвaтoрскoг трeтмaнa на основу мерења координата боја 

14.00 – 15.00:  Пауза за ручак

15.00 – 16.00: Практична демонстрација припреме водених раствора оптималне киселости и мерења
координата боја

16.00 – 16.30: Округли сто са дискусијом и затварање конференције

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно