Промоција каталога и представљање изложбе
ЗБИРКА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ
ГАЛЕРИЈЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ
14. мај 2019. године у 12.00 и 19.00 сати

Галерија Матице српске поред великих збирки сликарства, графике, цртежа, вајарства у свом фонду чува и мање збирке попут збирке примењене уметности. Ова збирка ће први пут бити представљена јавности у Сталној поставци Галерије Матице српске у оквиру манифестације Музеји за 10. У уторак, 14. маја у 12.00 сати биће одржана промоција каталога Збирка примењене уметности на којој ће говорити др Тијана Палковљевић Бугарски, управница Галерије Матице српске, Љиљана Лазић, музејски саветник Музеја града Новог Сада и аутор каталога Милена Врбашки, музејски саветник Галерије Матице српске, док ће истог дана у 19.00 сати збирка бити представљена кроз кустоско тумачење Иване Растовић. 

Збирка примењене уметности издвојила се по врсти материјала. Предмети распоређени у њу раније нису били обрађени или су, према времену свог настанка, сврстани заједно са предметима изведеним у другим техникама ликовног изражавања. Сагледавањем предмета учинило се да – као установа која се бави визуелном уметношћу – ове предмете с одликама примењене уметности треба обрадити, каталогизирати, инвентарисати и повезати у целину. Тако је формирана збирка примењене уметности, што представља основ на коме се даље може спроводити политика попуњавања ове збирке. Ово је по обиму мала, али за колекцију Галерије Матице српске не мање важна и у будућности, верујемо, перспективна збирка примењене уметности. Њу чине разноврсни артефакати – предмети различите врсте попут декоративних металних тањира са митолошким сценама, керамоскулптура, рељефа, мајолика, парадних штафелаја, па чак и порцеланских лула које су припадале др Милану Савићу, секретару Матице српске.

Публиковањем каталога збирке и излагањем одабраних предмета у оквиру сталне поставке Галерије Матице српске, желели смо да укажемо на наше уверење да су до сада прикупљени предмети примењене уметности саставни део наше колекције и историје наше установе. На основама ове изложбе и публикације учврстићемо наше опредељење да у будућности о збирци примењене уметности бринемо и да је у складу са могућностима систематски попуњавамо.

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно