ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Интегрисани систем техничке заштите уметничких дела, ЈН бр. 4503-69/2020

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА бр. 4503-69/2020
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 4503-69/2020
Прве измене Конкурсне документације бр. 4503-69/2020
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 4503-69/2020
Друге измене Конкурсне документације бр. 4503-69/2020
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 4503-69/2020
Одговор на захтев за додатним информацијама бр. 4503-69/2020
Треће измене Конкурсне документације бр. 4503-69/2020
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 4503-69/2020
Одговор на захтев за додатним информацијама бр. 4503-69/2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА бр. 4503-69/2020
Обавештење о закљученом уговору бр. 4503-69/2020

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно