ИНСПИРИСАНИ ФРАНЦУСКОМ
Програм Галерије Матице српске
Месец франкофоније 2020.

 

Програмом Инспирисани Француском желимо да укажемо на вишедеценијске нераскидиве везе француске и српске културе и уметности. Кроз предавања, концерт, стручна вођења, едукативни програм и креативне радионице за децу упознајемо се са друштвено-уметничким приликама у Француској крајем XIX и на почетку XX века, са ликовном и музичком уметношћу тога доба, као и са значајем који су Париз и Француска имали за српске уметнике и развој српског сликарства.

Петком у 19.00 сати
20. март
Шарм француске музике у делима писаним за дувачки квинтет
Новосадски дувачки квинтет: Мирко Марић – хорна, Ксенија Мијатовић Кором – флаута, Вероника Антуновић Марић – обоа, Кристијан Борош – кларинет и Горан Маринковић – фагот.
Три аутора, ((са)) три дела, ((за)) три намене: такмичење, позориште и филм…композиције
П. Тафанелa, Ж. Иберa и Д. Мијоа
Музика која плени широком палетом посебно нијансираних, Французима особито карактеристичних звучних боја и која обилује са много допадљивих имагинарних тонских мириса. Изнад свега музика која кокетира на најшармантнији могући начин, како са извођачима, док је изводе, тако и са публиком која је прима са посебном пажњом за њен разиграни ток и са нарочитим интересовањем за сва изненађења која се могу појавити из њених, најчешће изузетно ведрих расположења.

27. март
Српски уметнички круг у Француској између два светска рата
Проф. др Дијана Метлић, Академија уметности Нови Сад
Након Минхена, Прага, Беча, Кракова, градова ка којима су гравитирали српски уметници до почетка Великог рата, двадесетих година прошлог века Париз почиње да привлачи све већи број српских уметника. Дипломатске, друштвене и уметничке споне између Краљевине Југославије и Француске јачају, а Париз у трећој и четвртој деценији постаје центар културног живота Европе. Шта су за домаће ствараоце значили одласци у француску престоницу? Како се мењала ситуација у Паризу након лудих двадесетих и велике кризе изазване крахом Америчке берзе? Колико је било тешко афирмисати се у центру светске културе? Какви су били погледи српских стваралаца на град светлости? На нека од ових питања могу се добити одговори анализом дела српских сликара који су у Француској боравили од средине 1930-их до предвечерја Другог светског рата када је Париз постао „плави” град, најављујући велику катастрофу која ће трајно изменити лице европског континента.

3. април
Друга страна улепшане стварности
Мср Никола Ивановић, кустос Галерије Матице српске
Са друге стране улепшане стварности крију се питања етике савременог човека, његовог односа према свету и стварима у њему, али и према сличним феноменима који се могу срести у другим епохама. Каква је та друга страна модерности и савремености показаће (уметнички) свет Тулуз Лотрека. Он није нашминкана доколица буржоазије, иако показује њене сегменте. Његов уметнички свет су они људи и простори на којима се, на тренутак, бришу расне, родне и класне границе, да би већ наредног јутра све било у калупу друштвене свести човека друге половине XIX века. Његови кловнови, плесачице, алкохоличари, угледна господа у друштву дама „сумњивог морала” покрећу питање двоструких вредности грађанског света у којем је живео. Да ли у таквом свету живимо и даље? Да ли је у уметности као и у животу?

Субота у 13.00 и 17.00 сати
14. и 21. март
Француска у бојама и потезима српских сликара
Kустоским вођењем кроз сталну поставку ХХ века Галерије Матице српске представиће се ликовне везе између Француске и Србије. Париз је био и остао једна од незаобилазних станица на путу стваралачког сазревања српских ликовних уметника. Нова сазнања и инспирација коју су проналазили у овој светској метрополи оставили су неизбрисив траг на њиховим платнима. Осим тога, чувени „град светлости” неретко је био мотив и тема српских уметника, а поједине примере посетиоци ће имати прилике да виде у сталној поставци ХХ века Галерије Матице српске.

Суботом од 11.00 до 12.30 сати
Креативне радионице за децу Зачарани магијом Париза
Циклус креативних радионица за децу узраста од 5 до 11 година у марту месецу посвећен је упознавању с француском културом и уметношћу. Као престоница уметности Париз је привлачио уметнике из целог света, који су га посећивали како би научили нешто ново, дружили се, сликали заједно и наравно показали своје сликарско умеће. Међу њима били су и бројни српски уметници, кроз чије слике ћемо откривати приче и знаменитости града светлости, уметности и љубави.
7. март 2020. године: Уметничка мапа Париза
14. март 2020. године: Весела уметничка дружина
21. март 2020. године: Оркестар спреман? Заплешимо
28. март 2020. године:  Док је био у Паризу, желео је да му буде близу
* Погледати одељак на сајту: http://www.galerijamaticesrpske.rs/2020/kreativne-radionice-subotom.html

Едукативне радионице за децу основношколског узраста
Моја уметничка авантура Mon aventure artistique
Едукативни програм Моја уметничка авантура Mon aventure artistique намењен је деци узраста од 7 до 14 година, која уче француски језик, како би и уз културу и уметност приступили учењу страног језика. Истражујући приче о путовањима српских уметника у град светлости и уметности – Париз, и посматрајући одабрана уметничка дела у сталној поставци, деца ће на занимљив и креативан начин откривати богато културно наслеђе Француске. Након обиласка Галерије и решавања интерактивног квиза којим ће проверити своје знање о француској престоници уметности,  свако дете ће на поклон добити публикацију на француском језику.
* Долазак школске групе је потребно заказати на 021 4899 017 или на decjiprogrami@galerijamaticesrpske.rs

Програм је реализован у сарадњи са Француским институтом у Србији, и уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије.

 

***

 

INSPIRE PAR LA FRANCE
Programme de la Galerie de la Matica srpska
Mois de la francophonie 2020

 

Le programme Inspiré par la France souhaite mettre en lumière les liens indélébiles, tissés pendant plusieurs décennies, entre la culture et l’art français et serbes. C’est par le biais de conférences, d’un concert, de visites guidées, d’un programme éducatif et des ateliers créatifs que nous pourrons en apprendre plus sur la situation sociale et artistique en France de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, sur l’art et la musique de cette période et sur l’importance de l’influence de Paris et de la France sur les artistes serbes et sur le développement de la peinture serbe.

Vendredi à 19 h 
Le 20 mars
Le charme de la musique française dans les œuvres pour quintette à vent
Quintette à vent de Novi Sad : Mirko Marić – cor d’harmonie, Ksenija Mijatović Korom - flûte, Veronika Antunović Marić - hautbois, Kristijan Boroš – clarinette et Goran Marinković – basson.
Trois auteurs, trois œuvres, trois destinations : Compétition, Théâtre, Film... compositions de C.-P. Taffanel, J. Ibert, D. Milhaud.
Au programme, une musique qui séduit par sa large palette de couleurs tonales caractéristiques des auteurs français et qui abonde de charmants effluves musicaux. C’est surtout une musique avec laquelle les musiciens irrésistiblement badinent quand ils la jouent, rendant aussi le public attentif à son allure enjouée et ouvert à toutes les surprises qui risquent d’apparaître derrière les mélodies, pour la plupart, très joyeuses.

Le 27 mars
Le cercle artistique serbe en France dans l’entredeux guerres     
Dijana Metlić, professeure à l’Académie des beaux-arts à Novi Sad 
Après Munich, Prague, Vienne et Cracovie, les villes où se formaient les communautés d’artistes serbes avant le début de la Grande Guerre c’est Paris pendant les années 1920 qui commence à attirer un très grand nombre d’artistes serbes. Les liens diplomatiques, sociaux et artistiques entre le Royaume de Yougoslavie et la France deviennent de plus en plus forts, et Paris devient le centre de la vie culturelle européenne dans les années 1930-1940. Quel rôle jouaient les séjours à la capitale française dans la création de nos artistes ? De quelle façon changeait-elle la situation à Paris après les années folles et la grande crise provoquée par le krach boursier américain ? Était-il difficile de trouver le succès dans le centre mondial de la culture ? Comment les artistes serbes voyaient-ils la ville lumière ? Nous pouvons répondre à ces questions en analysant les œuvres des artistes serbes qui vivaient en France de la moitié des années 1930 jusqu’à l’aube de la Deuxième Guerre mondiale, quand Paris est devenue la ville « bleue », annonçant la grande catastrophe qui changera à jamais le continent européen.

Le 3 avril
L’envers de la réalité embellie
Nikola Ivanović, conservateur de la Galerie de la Matica srpska
L’actuelle réalité embellie cache des questions sur l’éthique liée à l’homme contemporain, son rapport au monde et aux objets, mais aussi aux phénomènes similaires que nous avons pu rencontrer dans d’autres époques. L’envers de la modernité et du monde contemporain sera présenté à travers le monde (artistique) de Toulouse-Lautrec. Il n’appartient pas à l’oisiveté maquillée de la bourgeoisie, même s’il présente ses segments. Son monde artistique est peuplé par les gens qui estompent, au moins pour l’instant, les frontières entre les races, les genres et les classes, avant que tout ce monde ne revienne le lendemain dans le moule des mœurs du XIXe siècle. Les clowns, les danseuses, les alcooliques, les gentils hommes « dépravés » qu’il dessinait, s’interrogent sur les doubles valeurs de la bourgeoisie par laquelle il était entouré. Est-ce toujours similaire ? L’art, est-il toujours présent dans nos vies ?

Samedi à 13 h et à 17 h
Le 14 et le 21 mars : La France dans les couleurs et dans les traits des pinceaux des artistes de Zagreb.  
La visite guidée à travers l’exposition permanente du XXe siècle de la Galerie de la Matica srpska nous fera découvrir les liens entre la France et la Serbie. Paris était et reste un des arrêts incontournables sur les voies de la maturation créative des artistes serbes. Les nouveaux savoirs et l’inspiration trouvés dans cette métropole mondiale ont laissé une trace indélébile sur leurs toiles. De plus, la fameuse « ville lumière » était souvent le motif et le thème principal des artistes serbes, et les visiteurs auront l’occasion de voir certains exemples dans l’exposition permanente du XXe siècle de la Galerie de la Matica srpska.

Samedi de 11 h à 12 h 30
Ateliers créatifs pour les enfants Enchantés par la magie de Paris
Le cycle des ateliers créatifs destinés aux enfants de 5 à 11 ans du mois de mars est dédié à la culture et à l’art français. Capitale artistique, Paris attirait les artistes du monde entier qui la visitaient pour apprendre quelque chose de nouveau, échanger, peindre ensemble et, bien sûr, exposer leur savoir-faire artistique. De nombreux artistes serbes en faisaient partie et c’est à travers leurs tableaux que nous allons découvrir les histoires et les attractions de la ville, de la lumière, de l’art et de l’amour.
Le 7 mars 2020 : La carte artistique de Paris
Le 14 mars 2020 : La compagnie artistique joyeuse
Le 21 mars 2020 : L’orchestre prêt ? Dansons !
Le 28 mars 2020 : À Paris installé, de ses amis il ne voulait pas se séparer.
*Afin de participer, les inscriptions sont obligatoires en remplissant le formulaire électronique se trouvant sur le site de la Galerie de la Matica srpska.
Entrée : 150 dinars

Ateliers éducatifs pour les enfants d’école élémentaire et de collège.
Mon aventure artistique
Le programme artistique Mon aventure artistique est destiné aux enfants de 7 à 14 ans apprenant le français, dans le but d’approcher l’apprentissage de la langue à travers la culture et l’art. En explorant les histoires sur les voyages des artistes serbes à la capitale de l’art et de la lumière – Paris, et en analysant les œuvres artistiques de l’exposition permanente, les enfants découvriront le patrimoine culturel riche de la France d’une manière intéressante et créative. Après la visite de la Galerie et le quizz interactif pour vérifier les connaissances sur la capitale artistique française, chaque enfant recevra en cadeau un livret sur l’aventure traduit en français.

*Inscription des groupes scolaires obligatoire par téléphone : 021 4899017 ou par mail : decjiprogram@galerijamaticesrpske.rs

La réalisation du programme est soutenue par l’Institut français de Serbie à Novi Sad et le Ministère de la culture et de l’information de la République de Serbie.

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно