СТАЛНА ПОСТАВКА XIX ВЕКА

АКТ - ЂОКА ЈОВАНОВИЂ

У српској уметности тема акта јавиће се спорадично у XVIII веку на зидном сликарству манастира Бођани и Крушедола. Као самостална форма појавио се крајем XIX и почетком XX века. Пролазећи разне стилске фазе, од реалистичких форми Уроша Предића и Стевана Алексића, преко конструктивистичких форми Саве Шумановића, акт је током XX века опстао као самостална и врло присутна тема. У српској уметности акт је заступљен у многим техникама ликовног изражавања: сликарству, графици, цртежу и скулптури.

Ђорђе (Ђока) Јовановић (Нови Сад, 1861. – Београд, 1953) је један од првих српских школованих вајара. Поред многобројних јавних споменика, владарских портрета и биста извео је неколико алегоријских представа у којима је користио наго женско тело. Лепота људског обличја подстакла га је да истражује могућности представљања у тродимензионалној форми.

РЕЛИГИОЗНО СЛИКАРСТВО XIX ВЕКА
ГРАФИКА XIX ВЕКА
НЕОКЛАСИЦИЗАМ - АРСЕНИЈЕ ТЕОДОРОВИЋ И ПАВЕЛ ЂУРКОВИЋ
БИДЕРМАЈЕР - КОНСТАНТИН ДАНИЛ И НИКОЛА АЛЕКСИЋ
EПОХА РОМАНТИЗМА
ИСТОРИЗАМ
АКАДЕМИЗАМ - ПАЈА ЈОВАНОВИЋ И УРОШ ПРЕДИЋ
ОРИЈЕНТАЛИЗАМ
РЕАЛИЗАМ - ЂОРЂЕ КРСТИЋ
СИМБОЛИЗАМ - СТЕВАН АЛЕКСИЋ
АКТ - ЂОКА ЈОВАНОВИЂ

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно