СТАЛНА ПОСТАВКА XIX ВЕКА

БИДЕРМАЈЕР - КОНСТАНТИН ДАНИЛ И НИКОЛА АЛЕКСИЋ

Тридесетих година XIX века на српску уметничку сцену ступа генерација сликара који преносе бидермајерске и назаренске програме уметности Средње Европе. Као стилски израз који дубоко прожима тадашњу српску уметност, бидермајер највише одговара широким слојевима грађана окренутих себи, породици и дому.
У измењеним социјалним околностима, у којима је грађанска класа постала носилац друштвених промена, породица постаје основна јединица модерног друштва и главна позорница приватног живота. Свест о породици се потврђује и визуелизује у породичним портретима како групним тако и портретима појединих њених чланова.Породични портрети приказују друштвени статус породице, али истовремено имају и приватни карактер и део су ускопородичног култа.
Поред портрета сликарство бидермајера је усмерено и на жанр сцене и мртву природу. Најзначајнији представници бидермајерског израза у српском сликарству су Константин Данил и Никола Алексић.

Константин Данил (Лугош, 1802. – Велики Бечкерек, 1873) је остварио највреднији опус српског бидермајерског сликарства. Пуну пажњу поклањао је натуралистички верној, готово тактилно опипљивој обради материје, текстила, веза, накита, доводећи при томе мајсторство сликања лазурима до савршенства. Бројне представе грађанског слоја, прецизни детаљи и минуциозно извођење осликавају дух времена у коме су настали. Поред портрета и религиозних слика, који су доминантни у његовом стваралаштву, огледао се и у сликању мртвих природа.

Никола Алексић (Стари Бечеј, 1808. – Арад, 1873) је створио значајна дела у области црквеног и портретског сликарства. Велик део његовог портретског опуса чине групни породични портрети и портрети деце, који у српском сликарству XIX века представљају јединствену жанровску целину. Постојање дечјих портрета и потреба за излагањем слике детета у грађанском ентеријеру говори о променама у друштвеним схватањима и о новим вредностима које прихватају и афирмишу богате грађанске, трговачке и чиновничке породице.

РЕЛИГИОЗНО СЛИКАРСТВО XIX ВЕКА
ГРАФИКА XIX ВЕКА
НЕОКЛАСИЦИЗАМ - АРСЕНИЈЕ ТЕОДОРОВИЋ И ПАВЕЛ ЂУРКОВИЋ
БИДЕРМАЈЕР - КОНСТАНТИН ДАНИЛ И НИКОЛА АЛЕКСИЋ
EПОХА РОМАНТИЗМА
ИСТОРИЗАМ
АКАДЕМИЗАМ - ПАЈА ЈОВАНОВИЋ И УРОШ ПРЕДИЋ
ОРИЈЕНТАЛИЗАМ
РЕАЛИЗАМ - ЂОРЂЕ КРСТИЋ
СИМБОЛИЗАМ - СТЕВАН АЛЕКСИЋ
АКТ - ЂОКА ЈОВАНОВИЂ

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно