СТАЛНА ПОСТАВКА XIX ВЕКА

ГРАФИКА XIX ВЕКА

У првим деценијама XIX века нова графичка техника литографије доживела је прави процват у земљама Западне Европе. Српски уметници су је постепено увели у историју националне уметности XIX века. Насупрот скромним покушајима ретких појединаца, литографија постаје значајна грана српске уметности тек појавом личности и дела Анастаса Јовановића.
Самостални графички листови религиозне тематике који преовлађују у XVIII веку, током XIX века су ређи и чине само део графичке продукције. Као медиј изузетно погодан за ширење политичких идеја превагу односе литографије са национално-историјским темама.
Израдом скица за портрете и предложака за литографије бавили су се многи српски сликари: Јован Исајловић Млађи, Јован Поповић, Урош Кнежевић, Павле Симић, Павле Чортановић, Стева Тодоровић, Ђорђе Крстић, док су их технички изводили бечки и пештански литографи: Габриел Декер, Фридрих Карл Лејболд, Јозеф Бауер, Винценц Кацлер и други.
Крајем XIX века јављају се популарне олеографије, као прве репродукције популарних дела, најчешће са мотивима из народног живота и представама историјских личности и догађаја.

Анастас Јовановић (Враци, 1817. – Београд, 1899) је први српски литограф и фотограф, чије дело представља драгоцену ликовну и културно-историјску баштину. По обради разноврсних мотива, историјских и религиозних композиција, портрета и жанр-сцена, показује универзалност интересовања. У литографији је формулисао одређене концепције историјских мотива и личности, и овековечио истакнуте савремене личности из политичких, књижевних, црквених и војних кругова, који су обележили друштвену и културну историју Срба.

РЕЛИГИОЗНО СЛИКАРСТВО XIX ВЕКА
ГРАФИКА XIX ВЕКА
НЕОКЛАСИЦИЗАМ - АРСЕНИЈЕ ТЕОДОРОВИЋ И ПАВЕЛ ЂУРКОВИЋ
БИДЕРМАЈЕР - КОНСТАНТИН ДАНИЛ И НИКОЛА АЛЕКСИЋ
EПОХА РОМАНТИЗМА
ИСТОРИЗАМ
АКАДЕМИЗАМ - ПАЈА ЈОВАНОВИЋ И УРОШ ПРЕДИЋ
ОРИЈЕНТАЛИЗАМ
РЕАЛИЗАМ - ЂОРЂЕ КРСТИЋ
СИМБОЛИЗАМ - СТЕВАН АЛЕКСИЋ
АКТ - ЂОКА ЈОВАНОВИЂ

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно