СТАЛНА ПОСТАВКА XVIII ВЕКА

ИКОНОСТАС МИТРОПОЛИЈСКО-ПАТРИЈАРШИЈСКЕ КАПЕЛЕ НА ХОРУ САБОРНЕ ЦРКВЕ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА

Иконостас се у доба барока усложњава, како структуром, тако и елементима дрворезбарских форми. Садржина и форма, посматрани као слика и оквир, постају једно тело и носе заједничку поруку. 
Иконостас представља пример транзиције уметности ка идејама високог барока и рад је најзначајнијег представника високог барока Теодора Крачуна и дрворезбара Арсенија Марковића. Престона икона Христа се још увек одликује ретроспективним приказом, док је на осталим композицијама, нарочито на сценама у соклу, приказ усаглашен са  средњоевропском ликовном праксом. Теодор Крачун у свом сликарском опусу представља процес сажимања усвојених поука и стечених знања на бечкој ликовној Академији. Поред тога, његов сликарски таленат и особена и оригинална пикторална поетика сврставају га у најзначајније уметнике ликовне сцене високог барока.>

КОПИЈЕ ЗИДНИХ СЛИКА ИЗ МАНАСТИРА КРУШЕДОЛА
ГРАФИКА XVIII ВЕКА
НАСЛЕЂЕ ПОСТВИЗАНТИЈСКЕ ТРАДИЦИЈЕ
ТРАДИЦИОНАЛНО СЛИКАРСТВО
СЛИКАРСТВО РАНОГ БАРОКА
СЛИКАРСТВО ВИСОКОГ БАРОКА
ИКОНОСТАС МИТРОПОЛИЈСКО-ПАТРИЈАРШИЈСКЕ КАПЕЛЕ НА ХОРУ САБОРНЕ ЦРКВЕ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА
СЛИКАРСТВО КАСНОГ БАРОКА
ПОРТРЕТ XVIII ВЕКА
ПОРТРЕТИ ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ ТЕКЕЛИЈА
НОВЕ ТЕМЕ - НОВИ САДРЖАЈИ

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно