ИНФОРМАЦИЈЕ

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Галерија Матице српске
Трг галерија 1
21000 Нови Сад
Република Србија

Службени улаз из улице Мирослава Антића 
Тел: (+381) 21 48 99 000; 48 99 011
Факс: (+381) 21 48 99 023; 48 99 027

E-mail: info@galerijamaticesrpske.rs

Радно време
Уторак–четвртак: од 10.00 до 20.00 сати
Петак: од 10.00 до 22.00 сата
Субота и недеља: од 10.00 до 18.00 сати

Планирајте посету
Музејска продавница
Волонтирајте
Реализујте наставу
Шта Вам још нудимо

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно