ИНФОРМАЦИЈЕ

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Галерија Матице српске
Трг галерија 1
21101 Нови Сад
Република Србија

Службени улаз из улице Мирослава Антића 
Тел: (+381) 21 48 99 000; 48 99 011

E-mail: info@galerijamaticesrpske.rs

Радно време
Уторак‒четвртак: 10.00‒20.00 сати
Петак: 10.00‒22.00 сата
Субота‒недеља: 10.00‒18.00 сати
Петком у 18.00 сати: стручна предавања и тумачења актуелне изложбе или сталне поставке
Суботом и недељом у 13.00 и 17.00 сати: кустоска вођења кроз актуелну изложбу
Према договору за најављене групне посете обезбеђујемо стручно тумачење сталне поставке или актуелне изложбе на српском и енглеском језику.


Планирајте посету
Музејска продавница
Волонтирајте
Реализујте наставу
Шта Вам још нудимо

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно