СТАЛНА ПОСТАВКА XVIII ВЕКА

КОПИЈЕ ЗИДНИХ СЛИКА ИЗ МАНАСТИРА КРУШЕДОЛА

Зидно сликарство у историји српске ликовне уметности заузима значајно место. Успостављено у средњовековном периоду као доминантан модел украшавања сакралних објеката, у XVIII веку је осликавало промене условљене политичким, културним и друштвеним приликама и процес модернизације српске ликовне културе. Оно показује пут религијске зидне слике засноване на начелима поствизантијских уметничких облика, преко продора идеја са руско-украјинског уметничког подручја до прихватања западноевропске уметности барока. 
Непосредно пред отварање прве сталне поставке Галерије Матице српске 1958. године, Савет Галерије донео је 1956. године одлуку да се започне формирање збирке копија зидних слика у циљу целовитије презентације националне уметности новијег доба. Након три деценије преданог рада и сарадње са сликарима копистима формирана је збирка која броји 150 копија из четрнаест цркава са територије некадашње Карловачке митрополије. Концепција формирања збирке била је заснована на идеји да се копирају најбоље очувани и репрезентативни делови живописа. Дела из ове збирке редовно су излагана као део сталне поставке Галерије Матице српске, али су и презентована на бројним изложбама у другим институцијама 
Изложба Копије зидних слика из манастира Крушедола на музеолошки начин сведочи о вредностима и дометима националне уметности XVIII века кроз одабир копија живописа из једног од најзначајнијих споменика српског зидног сликарства барокне епохе. У сачуваном зидном сликарству XVIII века насталом на територији Карловачке митрополије, сликарство манастира Крушедола представља посебно важну целину. Извођено у неколико наврата, ангажовањем две сликарске дружине, представља јединствен споменик националне уметности. 
Бројчано ограничена на постојећих деветнаест копија из збирке Галерије Матице српске, изложба је употпуњена савременим интерактивним презентацијама које пружају могућност упоредног посматрања копија на зиду Галерије и ентеријера цркве. Постојеће копије зидних слика постављене су на висине на којима се представе налазе у самој цркви како би се посетиоцу сугерисао реалан утисак. Поред текстуалних легенди које пружају објашњења, поставка је употпуњена мултимедијалном презентацијом која посетиоца уводи у ентеријер цркве. Виртуелни искорак у унутрашњост храма допринос је савремене технологије традиционалном излагању музејских експоната.

КОПИЈЕ ЗИДНИХ СЛИКА ИЗ МАНАСТИРА КРУШЕДОЛА
ГРАФИКА XVIII ВЕКА
НАСЛЕЂЕ ПОСТВИЗАНТИЈСКЕ ТРАДИЦИЈЕ
ТРАДИЦИОНАЛНО СЛИКАРСТВО
СЛИКАРСТВО РАНОГ БАРОКА
СЛИКАРСТВО ВИСОКОГ БАРОКА
ИКОНОСТАС МИТРОПОЛИЈСКО-ПАТРИЈАРШИЈСКЕ КАПЕЛЕ НА ХОРУ САБОРНЕ ЦРКВЕ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА
СЛИКАРСТВО КАСНОГ БАРОКА
ПОРТРЕТ XVIII ВЕКА
ПОРТРЕТИ ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ ТЕКЕЛИЈА
НОВЕ ТЕМЕ - НОВИ САДРЖАЈИ

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно