СТАЛНА ПОСТАВКА XIX ВЕКА

НЕОКЛАСИЦИЗАМ - АРСЕНИЈЕ ТЕОДОРОВИЋ И ПАВЕЛ ЂУРКОВИЋ

Под утицајем идеја просветитељства и рационализма, крајем XVIII и почетком XIX века у српској уметности долази до напуштања барокне пикторалне поетике и прихватања естетских идеала Бечке ликовне академије, које одликује еклектицизам различитих стилских израза, од каснобарокних до неокласицистичких.
Поред религиозног сликарства, које је још увек било доминантно, све већи значај добија и портрет. Портрети употпуњују слику новог друштва ствараног у то време и указују на идеју трајног меморисања појединца унутар породице или шире друштвене заједнице.
У галерији ликова, поред црквених великодостојника и свештеника, виших официра, значајно место заузимају и угледни припадници грађанског друштва из првих деценија XIX века: адвокати, професори универзитета, књижевници, богати трговци, па и њихове супруге, статусно обележене приказаном одећом и накитом.
Стилске карактеристике сликарства тог доба: уравнотежена композиција, прецизно моделовање, строг академски цртеж, боја сведеног регистра, изражене су у делима Арсенија (Арсе) Теодоровића и Павела Ђурковића.

Арсеније (Арса) Теодоровић (Перлез, 1767. – Нови Сад, 1826) је био централна уметничка личност Новог Сада у првим деценијама XIX века. Већи део његове активности везан је за црквено сликарство, али је и у области портретског сликарства – у којем је прешао пут од познобарокних, преко неокласицистичких до реалистичких решења – оставио значајне радове. Припадајући кругу образованих и просвећених људи свога доба најчешће је портретисао знамените личности и људе из своје средине.

Павел Ђурковић (Баја, 1772. – Одеса?, око 1830) је закорачио у свет уметности у време успона грађанског сликарства. У свом ликовном стваралаштву кретао се од барокне монументалности и рокајне разнежености до бидермајерског идеализма. Иако је доста радио за потребе цркве и насликао неколико стотина икона, углед и славу стекао је као портретиста. Портретском делатношћу је приказао српско грађанско друштво из првих деценија XIX века, у доба његовог економског и духовног успона.
РЕЛИГИОЗНО СЛИКАРСТВО XIX ВЕКА
ГРАФИКА XIX ВЕКА
НЕОКЛАСИЦИЗАМ - АРСЕНИЈЕ ТЕОДОРОВИЋ И ПАВЕЛ ЂУРКОВИЋ
БИДЕРМАЈЕР - КОНСТАНТИН ДАНИЛ И НИКОЛА АЛЕКСИЋ
EПОХА РОМАНТИЗМА
ИСТОРИЗАМ
АКАДЕМИЗАМ - ПАЈА ЈОВАНОВИЋ И УРОШ ПРЕДИЋ
ОРИЈЕНТАЛИЗАМ
РЕАЛИЗАМ - ЂОРЂЕ КРСТИЋ
СИМБОЛИЗАМ - СТЕВАН АЛЕКСИЋ
АКТ - ЂОКА ЈОВАНОВИЂ

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно