О НАМА

О НАМА

Годином оснивања Галерије Матице српске сматра се 1847. година када је у Будимпешти у окриљу Матице српске основан Музеј, из чије уметничке збирке је проистекла Галерија Матице српске. Од самих почетака Галерија се бави прикупљањем, чувањем, проучавањем, излагањем и интерпретацијом уметничких дела српске културне баштине. Галерија Матице српске, 1958. године пресељена у данашњу зграду на Тргу галерија, својом сталном поставком и повременим изложбама, тежи да буде место едукације публике о развоју уметничких идеја, о уметницима, делима и патронима у нашој средини.

Реч управнице
Историјат
Хронологија
Управа
Одељења

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно