СТАЛНА ПОСТАВКА XIX ВЕКА

РЕЛИГИОЗНО СЛИКАРСТВО XIX ВЕКА

Бакрорез – цртеж нанесен челичном иглом на бакарну плочу и отиснут на хартији − постаје у првој половини XVIII века водећа графичка техника. Као садржајан и технички прецизан предложак, снажано је  утицао на сликарску и дрворезбарску уметност.
Графику можемо посматрати као прву масовну производњу уметности или – осмишљену визуелизацију просветитељских идеја. У тако постављеним циљевима бакрорезни лист са одређеним садржајем и писаном речју, постаје популаран начин саопштавања порука кроз уметност, подједнако и сакралних и профаних тема. Штампање бакрореза са ликовима угледних српских владара уклапало се у идеје о континуитету српске државности. Фрушкогорски и други манастири у Карловачкој митрополији поручују бакрорезне листове на којима су представљени свеци заштитници са изгледом манастира. Тако је графика XVIII века прворазредни документ о изгледу и стању манастирских грађевина и пре појаве фотографије.Напуштањем и потискивањем визуелних уметности у корист писане речи као главне комуникацијске делатности, графика се у последњим деценијама XVIII века повлачи и све више ставља у службу илустрација књига.

РЕЛИГИОЗНО СЛИКАРСТВО XIX ВЕКА
ГРАФИКА XIX ВЕКА
НЕОКЛАСИЦИЗАМ - АРСЕНИЈЕ ТЕОДОРОВИЋ И ПАВЕЛ ЂУРКОВИЋ
БИДЕРМАЈЕР - КОНСТАНТИН ДАНИЛ И НИКОЛА АЛЕКСИЋ
EПОХА РОМАНТИЗМА
ИСТОРИЗАМ
АКАДЕМИЗАМ - ПАЈА ЈОВАНОВИЋ И УРОШ ПРЕДИЋ
ОРИЈЕНТАЛИЗАМ
РЕАЛИЗАМ - ЂОРЂЕ КРСТИЋ
СИМБОЛИЗАМ - СТЕВАН АЛЕКСИЋ
АКТ - ЂОКА ЈОВАНОВИЂ

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно