СТАЛНА ПОСТАВКА XVIII ВЕКА

ТРАДИЦИОНАЛНО СЛИКАРСТВО

У време када је традиција поствизантијског сликарства доживљавала постепено гашење, у Карловачкој митрополији раде путујуће тајфе сликара који себе називају зографима. Њихова делатност забележена је до половине XVIII века, а у удаљеним крајевима Митрополије траје све до краја XVIII века. 
Традиционално или зографско сликарство, имало је паралелни ток са званичном и привилегованом уметношћу коју заступа и подржава Карловачка митрополија. Идејне основе овог сликарства полазиле су од традиционалне религиозности док у ликовном погледу ово сликарство носи етнолошка обележја. Поред поштовања традиционалних иконографских правила, сликарство ових мајстора одликује се нарочитим осећањем за декоративност са приметним елементима барокне орнаментике и формалним приближавањем барокном сликарском маниру. Индивидуалност њихове ликовне поетике, реторичност и декоративност чине ово сликарство особеном уметничком баштином која је у време настанка припадала најширим слојевима српског народа.

КОПИЈЕ ЗИДНИХ СЛИКА ИЗ МАНАСТИРА КРУШЕДОЛА
ГРАФИКА XVIII ВЕКА
НАСЛЕЂЕ ПОСТВИЗАНТИЈСКЕ ТРАДИЦИЈЕ
ТРАДИЦИОНАЛНО СЛИКАРСТВО
СЛИКАРСТВО РАНОГ БАРОКА
СЛИКАРСТВО ВИСОКОГ БАРОКА
ИКОНОСТАС МИТРОПОЛИЈСКО-ПАТРИЈАРШИЈСКЕ КАПЕЛЕ НА ХОРУ САБОРНЕ ЦРКВЕ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА
СЛИКАРСТВО КАСНОГ БАРОКА
ПОРТРЕТ XVIII ВЕКА
ПОРТРЕТИ ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ ТЕКЕЛИЈА
НОВЕ ТЕМЕ - НОВИ САДРЖАЈИ

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно