СТАЛНА ПОСТАВКА XX ВЕКА

УМЕТНОСТ 1907‒1947.

Модернизми у збирци Галерије Матице српске, у периоду до 1941. године, доминантно припадају идеолошкој матрици грађанске уметности, интелектуалне и класне елите и централне јавне сфере и иконосфере, њених закономерности, естетике и укуса. Може се уочити више етапа и осцилација модернизма, међу којима искрсавају и доминантни тематски оквири, а то су аутопортрети, портрети и путовања.

Аутопортрети ‒ Често занемарени као тема у XX веку, аутопотрети су најважније и за посматрача најинтресантније представе преиспитивања модерног сопства – идентитета, уметничке вештине, статуса, живота самог. Неким уметницима је аутопортрет тек скица, некима проба новог начина сликања, некима младалачка самоспознаја, знак статусног успона или пада, а некима закључни манифест сликарске идеологије. Аутопортрети су аутобиографске визуелне секвенце, поготово код уметника који се сукцесивно, током година, посвећују и подређују менама и расположењима саморепрезентације.

Портрети ‒ Портретно сликарство праву ревалоризацију поново задобија од друге половине двадесетих и током тридесетих година XX века. У грађанској уметности тог доба, портрет је плод више асимилација – склоности новом класицизму и новом реализму, „повратка реду”, критици модернизма „париске школе” и сл. Тенденција грађанске репрезентације и њој сродне композиционе поставке и естетике, задржаће се и у све ређим послератним портретским остварењима из педесетих година, баш као и у првим послератним мртвим природама и пејсажима.

Путовања ‒ Још од времена „српског Курбеа”, великог Ђорђа Крстића, уметничка путовања, лутања и тражења, ратничке белешке, авантуре и хедонизам као да не виде границу. Од самосталних одлазака по Далмацији, Фрушкој гори до одлазака у Европу и на Медитеран, да се виде изложбе, музеји и предели, да се нешто научи... до краткотрајних или системских школовања у европским академско-уметничким центрима Бечу, Минхену, Прагу, Дрездену, Лондону и Петрограду... до после 1918. актуализованог, центра свих центара, уметничког мита над митовима, Париза.

УМЕТНОСТ 1907‒1947.
УМЕТНОСТ ПОСЛЕ 1950.

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно