СТАЛНА ПОСТАВКА XX ВЕКА

УМЕТНОСТ ПОСЛЕ 1950.

Модернизми рехабилитације континуитета и даљег усавршавања ка истински модерној, самосвојној слици, нису више, услед промене политичко-идеолошке парадигме, „грађански” али углавном ни „антиграђански”. Они су нешто сасвим ново – освојени свет експеримента, слободне воље, перманентна тежња ка ослобођењу од вишкова наратива, од притиска представљачког, од покоравања укусу или политичкој вољи централне јавне сфере. Речју, тежили су и углавном одлучно изборили, како ауторску аутономију, тако и аутономију уметничког дела.

УМЕТНОСТ 1907‒1947.
УМЕТНОСТ ПОСЛЕ 1950.

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно